Meet de tevredenheid, niet de algemene cijfers
Word jij ook ieder jaar gevraagd de verkeerde cijfers aan te leveren?
22 oktober 2018 
1 min. leestijd

Word jij ook ieder jaar gevraagd de verkeerde cijfers aan te leveren?

Word jij ook ieder jaar gevraagd de verkeerde cijfers aan te leveren?

De effectiviteit van een team valt of staat bij de vraag in hoeverre mensen tevreden zijn over hun werk. Wanneer ik met organisaties spreek, verbaas ik me nog wel eens over het feit dat directies precies het verkeerde soort cijfers bij leidinggevenden opvragen.

We leven in een snel veranderde wereld en bedrijven willen continu groeien. We kunnen onszelf verbazen over datgene wat om ons heen gebeurt en wijzigingen doen zich soms sneller voor dan we kunnen bijhouden.

Procedures die bedrijven ooit hebben opgesteld en die al lang niet meer hun nut bewijzen, blijven desondanks van kracht. We blijven doen wat we altijd hebben gedaan in een veranderende wereld. Op die manier slaan we de plank mis en kunnen medewerkers niet voldoen aan datgene wat van ze wordt gevraagd. Dat soort elementen werken door in een team.

Spreadsheets

Hetzelfde geldt voor leidinggevenden die worden gevraagd de resultaten van hun afdeling aan te leveren. Die resultaten worden verwerkt in spreadsheets waarin cijfers symbool staan voor de prestaties die het afgelopen jaar zijn geleverd. En dat terwijl het zo veel waardevoller is om ook de tevredenheid binnen het team te meten.

Waar het om zou moeten gaan

Het resultaat op zich hoeft niet de hoofdmoot te zijn. Wat dan wel? Het gaat om het volgende: Is sprake van voldoende aandacht voor elkaar, houden we ons aan onderlinge afspraken, weten we waar we het met z’n allen voor doen, hebben we een focus? Een pasklaar antwoord van teams op dit soort vragen is helaas geen vanzelfsprekendheid. De vraag of een leidinggevende de cijfers op orde heeft, is dat jammer genoeg wel. Eerder vastgestelde procedures en richtlijnen houden deze manier van werken in stand.

De focus mag zich verplaatsen naar het welbevinden van het team. Willen we bijvoorbeeld voorkomen dat burn-out blijft toenemen. Het is wrang: we hebben alles tot onze beschikking en hebben vrijheid in wat we doen, en toch is er sprake van minder tevredenheid en wordt er meer stress ervaren.

Wat kun je samen doen? We geven je 3 tips.

  1. Met goed teamwork gaat het stressniveau van medewerkers omlaag. Werk daarom samen aan een verbinding van gezamenlijke doelen. En zorg ervoor dat teams de waardeketen waarvan ze deel uitmaken in het zicht houden. Anders creëer je eilanden.

  2. Vertaal als directie de ambitie naar de praktijk. Wat is de nieuwe situatie of uitkomst die je nastreeft en hoe wordt deze zichtbaar in de organisatie?

  3. Ondersteun de teamleden waaraan je leiding geeft. Laat bijvoorbeeld op een whiteboard zien welke stappen zijn gezet. Bied cursussen en coaching aan en maak ook vooral zichtbaar wat je vraagt als het gaat om gedragsverandering. Stel een goed voorbeeld en organiseer regelmatig feedback en stimuleer het sociale contact onderling.

Over de schrijver
Reactie plaatsen