Drijfverenscan op basis van kleuren

Drijfverenscan

Begrijp je handelen en wordt effectief

Hoe zorgen we voor een optimale samenwerking?


Met een team drijfverenscan verbeteren we de samenwerking, communicatie en interactie in jouw team. Tijdens een teamsessie worden teamleden zich bewust van wie ze zijn, maar leren ze ook de ander beter kennen. Teamleden ontdekken waarom iets wel of niet werkt en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Ze ontdekken elkaars drijfveren en wat ze nodig hebben voor een goede samenwerking.

Drijfverenscan

Weten waarom je handelt zoals je handelt?

Elk individu neemt zijn eigen bagage mee zoals persoonlijke ambities, achtergrond en talenten. Weten wat de ander beweegt, versterkt de samenhang in het team. 

De drijfveren scan van Intodrives brengt intrinsieke motivatie van jezelf en  teamleden in kaart, laat zien waar weerstanden liggen op gedrag en in welke omgeving je het beste tot je recht komt.

Hoe werkt de drijfverenscan?

  • Je gaat met je team de "Intodrives Scan" online maken om de weerstand en motivatie te meten.
  • Ieder teamlid ontvangt een rapportage met de uitkomsten.
  • Makkelijk toepasbaar op iedere laptop of computer, 
  • Voorafgaand aan de teamdag bespreken we met ieder teamlid, in een online coachingssessie de uitkomsten. De Investering voor de drijfverenscan is € 197.00 (excl.btw) p.p
  • Op de teamdag gaan we aan het werk met het teamprofiel. Hier wordt apart een afspraak over gemaakt. 


Ook online in te zetten voor je team!


“Steek meer energie in waarin je al goed bent”  De Drijfverenscan maakte dat meteen voor mij duidelijk. Mijn kleuren? Hoofdzakelijk oranje (resultaatgericht)  en geel (experimenteren). Daarom zet ik nog meer in op productontwikkeling voor mijn klanten, ook omdat ik juist om die drijfveer gewaardeerd wordt. Het is goed dat voor je zelf helder te hebben.        

Frank Bergkamp

Gecertificeerd

De drijfverenscan van Intodrives is gebaseerd op de theorie van de Amerikaanse psycholoog Clare Graves. Hij onderscheidde diverse drijfveren en omschreef hun samenhang. Met de drijfverentest van Intodrives wordt in kaart gebracht door welke drijfveren iemand gemotiveerd wordt. De uitkomsten worden weergegeven in een profiel. Hierin is weergegeven in hoeverre de persoon wordt gedreven door elk van de zes onderzochte drijfveren. Maar wat is een drijfveer eigenlijk?

Drijfveren gaan over wat iemand motiveert en hoe iemand denkt. Een persoon reageert vaak onbewust vanuit de drijfveren die voor hem belangrijk zijn. Drijfveren vormen zijn normale denkkader. Het grootste deel van de tijd is men zich niet bewust van de eigen drijfveren. De uitwerking van iemands drijfveren zijn zichtbaar in het gedrag

Benieuwd of de team drijfverenscan voor jouw team interessant is? Neem contact op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend gesprek waarin we samen inventariseren waar jouw team behoefte aan heeft.


Ellen Selderijk is gecertificeerd om de online drijfveren scan van Intodrives af te nemen. Zij heeft veel mensen geholpen om inzicht te krijgen in zichzelf via deze scan.

arrow_drop_up arrow_drop_down