Ontwikkel productieve en proactieve teams met de Succesformule

De succesformule voor productieve en

proactieve teams.

πŸ”₯ Merk je dat je team ad hoc reageert en de productiviteit achterblijft?

πŸ”₯ Of dat de samenwerking niet vlekkeloos verloopt, en je constant moet aansturen om dingen gedaan te krijgen?

πŸ”₯ Of voelt het alsof je team overbelast is omdat er te veel werk is en te weinig mensen?

Het resultaat is duidelijk: ondanks al je inspanningen kom je niet echt vooruit. Jij en je team zitten vast.

Het is nu tijd voor een aanpak om je team productief en proactief te laten samenwerken.


Ontdek hoe de Succesformule je gaat helpen bij:

🌟 Betrokken medewerkers zorgen voor 21% meer productiviteit

🌟 Leid je team naar meer proactiviteit.

🌟 Handhaaf richting en focus, en realiseer je visie met je team.

🌟 Stop de cyclus van steeds harder werken.

🌟 Leer je team zelfstandig te opereren, in plaats van het andersom!


Deze succesformule is geschikt voor elke organisatie. Geen tijdelijke truc, maar een blijvende mindset die je dagelijks kunt toepassen.

50%
Ja, ik wil gratis deze succesformule ontvangen

Coachen van je team en zelf meer vrijheid creΓ«ren.

Proactief en doelgericht werken voor maximale resultaten.

Effectief leidinggeven aan je team en de cultuur versterken

Ik zie dat de vraag "Waarom doen we wat we doen en waar willen we naartoe?" van onschatbare waarde is voor teams en organisaties.

Zonder een heldere richting lijkt een team als een stuurloos schip, ronddrijvend in de zee van onzekerheid. Het trieste gevolg? Verlies van motivatie en een gebrek aan focus.

Teams kunnen zoveel krachtiger zijn en oprecht genieten van hun werk wanneer ze begrijpen waarom ze bepaalde taken uitvoeren. Dat is het magische moment waarop ze het verschil gaan maken, zowel voor de organisatie als voor hun gewaardeerde klanten.

In de loop der jaren heb ik geleerd dat om ergens meester in te worden, je voortdurend moet blijven oefenen, experimenteren en groeien. Het vraagt om een vastberaden routine, een levenswijze waarin voortdurende verbetering centraal staat.

Jammer genoeg ontbreekt deze routine maar al te vaak in organisaties, en daardoor dolen teams doelloos rond zonder echte richting.

Mijn passie: ik wil organisaties helpen om succesvol samen te werken in teams en om uit te blinken in wat ze al goed doen. Samen streven we naar groei en voortdurende verbetering.

50%
Ja, ik wil graag de gratis succesformule ontvangen

Ervaringen

Wij zijn in dit schooljaar gaan werken volgens het KATA-principe en dat heeft er toe geleid dat resultaatgericht werken en werken volgens de PDCA-cyclus gemeengoed is geworden in onze werkwijze.


Wij hebben vier hoofdthema’s in ons proces bepaald en daar vier werkgroepen aan gekoppeld.

Het resultaat meten we volgens de KATA methode. In het nieuwe schooljaar gaan we hier meer diepgang aanbrengen, de KATA-training krijgt dus een vervolg.


Werken met de KATA helpt een scherper doel voor ogen te krijgen.

Herjan Reuten, Schoolleider Vmbo CSG Bogerman

Ellen heeft mij geholpen om de doelstellingen van mijn team helder en duidelijk te maken. Op deze manier worden deze doelen inzichtelijk voor alle teamleden en kan er stapsgewijs gewerkt worden aan het realiseren. Ellen heeft mij uitgedaagd om echt op een andere manier naar de gestelde doelen te kijken en dit meer als coach met het team op te pakken.


De  KATA techniek gebruik ik in mijn dagelijkse praktijk en dat blijft een uitdaging.


De KATA training heeft als een vliegwiel gewerkt en mij verder geholpen om met mijn team verder te bouwen en te professionaliseren.

Susanne Boudesteijn, Teamleider Backoffice Drecht Dokters

Wij zochten naar een manier om ons team dat is ontstaan vanuit twee verschillende bedrijfstakken, opdrachtgever en aannemer, samen te laten werken als één ketenteam.


De pragmatische insteek, het zelflerende vermogen en inzicht wat verkregen wordt, zorgde ervoor dat we met de Verbeter KATA aan de slag zijn gegaan. Deze werkwijze en de onderlinge gesprekken die daarbij gevoerd hebben, zorgden voor inzicht in elkaars belangen en werkprocessen.


Er ontstond steeds meer vertrouwen en openheid in het team. Waarbij we het gezamenlijk belang vooropstelden, het belang van onze klant. Momenteel beleven we plezier aan de overleggen die we voeren en het continue leren en verbeteren zorgt ervoor dat we steeds efficiënter zijn.  

Arend Hoekstra, Contractmanager Elkien

Doe je de dingen goed of doe je de goede dingen! 


Wil je beter presteren met jouw team? Ontvang gratis de succesformule 

Ga aan de slag en pas de stappen toe in je team. Het geeft je overzicht en meer grip.

Maar bovenal zal je team productiever worden, proactief samenwerken en daarmee meer werkplezier krijgen!
πŸ‘‡

50%
Ja, ik wil de Succesformule gratis ontvangen