Werk aan vertrouwen, want het komt niet vanzelf
Werk aan vertrouwen, het komt niet vanzelf!
21 oktober 2021 
2 min. leestijd

Werk aan vertrouwen, het komt niet vanzelf!

 💡 Ruim 80% van ons werk in organisaties doen we in teams!

Realiseer je dan; als er vervolgens in je team veel vertrouwen is, dan betekent dit dat de snelheid in je team toeneemt en de kosten afnemen.
Als er weinig vertrouwen is in je team dan merk je dat de snelheid omlaag gaat en de kosten toenemen.
 

Je kunt dus nog zo'n goede strategie hebben en goed zijn in de uitvoering, maar toch ontsporen als het gevolg van te weinig vertrouwen in je team.
Het is dus een simpele rekensom als 80% van het werk plaats vindt in teams; tel uit je winst als je werkt aan vertrouwen in je team.

 

Wil je het vertrouwen vergroten?

Als je het vertrouwen wilt vergroten dan gaat het niet om het vertrouwen geven aan de ander, maar met elkaar werken aan vertrouwen. De verantwoordelijkheid voor het vertrouwen ligt bij ieder teamlid in je team!
 

Het genereren van vertrouwen zou daarom je eerste verantwoordelijkheid moeten zijn als je naar je werk gaat! Vertrouwen verdient bovendien permanente aandacht. Doe je dat niet, dan verwatert het.
Het is nooit af, je ontwikkelt en bekrachtigt vertrouwen elke dag door:

👉 Beloftes te doen en na te komen (contractueel vertrouwen).
👉 De mensen van wie je houdt, oprechte complimenten en opbouwende kritiek te geven, waarbij je alles op alles zet om steun te bieden (wederzijds vertrouwen).
👉 Iemand terzijde te staan, ook in slechte tijden of als hij of zij een fout heeft gemaakt of een vorm van hulp nodig heeft die jou veel tijd kost (onvoorwaardelijk vertrouwen).

 

Vijf gedragingen die bijdragen aan het versterken van vertrouwen in je team.

Gedrag 1 Recht door zee zijn:

Wees eerlijk. Vertel de waarheid. Laat mensen weten waar je staat. Gebruik eenvoudig taal die de ander ook begrijpt. Noem dingen bij de naam. Toon integriteit en verdraai geen feiten. Laat geen onjuiste indruk achter.

 Gedrag 2 Respect tonen

Geef oprecht om anderen. Laat je betrokkenheid zien. Respecteer de waardigheid van ieder mens en iedere functie. Behandel iedereen met respect, vooral mensen die niets voor je kunnen betekenen. Toon vriendelijkheid in de kleine dingen. Doe niet alsof!

 Gedrag 3 Transparantie tonen

 Vertel de waarheid op een controleerbare manier. Wees echt en oprecht. Kies bij twijfel voor openbaarmaking. Werk volgens het motto; wat je ziet is wat je krijgt. Zorg voor geen verborgen agenda’s

 Gedrag 4 Fouten rechtzetten

Maak het weer goed als je fout zit. Verontschuldig je snel en wacht niet te lang. Doe aan service herstel als het niet goed was. Toon persoonlijke bescheidenheid. Stop het niet in een doofpot.

 Gedrag 5 Duidelijkheid scheppen over verwachtingen

Spreek verwachtingen uit. Bespreek ze. Bevestig ze. Onderhandel er zo nodig over. Beschaam geen verwachtingen. Ga er niet zomaar vanuit dat verwachtingen duidelijk zijn of worden gedeeld.

Ik ben benieuwd hoe het met het vertrouwen in jouw team staat?

👉 Je zelf verder ontwikkelen als teamleider en je team naar een next level brengen?
Start met de online MASTERTRAINING. Met alle tools en handvatten om te werken aan een doelgericht team!

Klik hier voor meer informatie.
 

Werk aan jezelf en je team als je wilt doen wat er toe doet!
Met KATA groet,

Ellen, van de Teamontwikkelaars

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen