Ook zon hekel aan structuur? En toch is het de basis van succesvolle teams
Ook zo'n hekel aan structuur? En toch is het de basis van succesvolle teams
20 april 2018 
1 min. leestijd

Ook zo'n hekel aan structuur? En toch is het de basis van succesvolle teams

In het vorige blog spraken we over het tonen van veerkracht op het moment dat je met tegenslag te maken hebt. Ook in teamverband krijg je te maken met tegenslag. Wat doe je bijvoorbeeld op het moment dat iemand uit je team wegvalt?

Dat een teamlid wegvalt, kan verschillende redenen hebben. Essentieel is op zo’n moment persoonlijke veerkracht naar teamveerkracht te vertalen. Organisaties zijn niet goed ingespeeld op dit scenario. Dat heeft een reden.

Tactiek

Een succesvolle samenwerking binnen een team wordt extra belangrijk op het moment dat iemand wegvalt. Juist dan willen mensen zich ergens aan vast kunnen houden. Vergelijk het met teamsport: wanneer we daar niet samenwerken op basis van een vastgestelde tactiek, gebeurt er niets. De tactiek is leidend.

Afspraken

De Verbeter KATA werkt op basis van net zo’n tactiek. Onderling spreek je af hoe je het spel wilt gaan spelen. Ieder teamlid werkt op basis van zijn of haar taak en geeft invulling aan het talent waarover hij of zij beschikt. Op basis van afspraken gaat een wedstrijd gespeeld worden.

Een spits moet scoren

In organisaties werkt dit gek genoeg vaak anders. We nemen weliswaar mensen aan met zekere talenten en capaciteiten, maar spreken niet af hoe we gezamenlijk ons doel gaan realiseren. Wanneer ik in mijn rol als spits nooit een bal krijg toegespeeld, kom ik nooit toe aan scoren. Een verdediger besluit uiteindelijk zelf richting het doel te rennen: hij probeert van de situatie nog een succes te maken.

Structuur houdt creativiteit niet tegen

Op het moment dat sprake is van een afgesproken structuur, kunnen mensen nog steeds creatief zijn. Mensen zijn vaak geneigd te denken dat het tegenovergestelde waar is. Integendeel. Wanneer je geen structuur hebt, is het knap lastig om creativiteit te laten zien. De basis moet in orde zijn. Mijn creativiteit heeft geen effect wanneer ik in het veld niet kan spelen op basis van de samenwerking die we hebben afgesproken.

Chaos

Voor wie de basis niet op orde heeft, is het moeilijk innoveren. Over samenwerking wordt te makkelijk gesproken. Al heel vaak heb ik gezien waar een gebrek aan samenwerking toe leidt. Een team dat zich niet aan gemaakte afspraken houdt, wint geen wedstrijd. En valt er iemand weg zonder dat je afspraken hebt gemaakt over hoe je hier mee omgaat, dan ontstaat chaos.

Workshop

Een team dat in staat is veerkracht te tonen, durft continu te leren. Dit onderwerp staat centraal tijdens de workshop die we verzorgen op donderdag 17 mei. Tijdens de workshop hebben we het over het formuleren en het samen met je team realiseren van doelstellingen. Geef je hier op voor onze workshop op 17 mei.

Over de schrijver
Reactie plaatsen