Kleurcodes en de drijfverentest
Kleurcode geeft inzicht maar zegt niets over wie je echt bent
15 april 2019 
2 min. leestijd

Kleurcode geeft inzicht maar zegt niets over wie je echt bent

Ben jij je bewust van de drijfveren van de mensen in het team waarmee je werkt? Deze drijfveren zeggen iets over de manier waarop een teamlid kennis en competenties inzet. Ze zijn onderverdeeld in zes verschillende kleurcodes, waar je mogelijk al eens van hebt gehoord of mee hebt gewerkt.

De mate waarin we iets van deze drijfveren in ons hebben, verschilt van mens tot mens.

De kleuren zeggen iets over de intrinsieke motivatie van personen en de manier waarop iemand zich gedraagt. Ze gaan puur om het verkrijgen van inzicht en een uitnodiging tot gesprekken met elkaar. De duiding van een kleur geeft aan wat iemand drijft. Datgene wat iemand drijft, is van invloed op de kennis en vaardigheden die mensen laten zien in hun gedrag. Vraag je iemand tijdens een sollicitatiegesprek zichzelf te omschrijven aan de hand van de kleuren? Dan weet je na afloop natuurlijk nog niet alles van die persoon. Wat je wel weet, is vanuit welke vanzelfsprekendheden en vanuit welk perspectief deze persoon naar de wereld kijkt.

Diversiteit én overeenkomsten

De kleurentheorie en drijfveren zijn ontwikkeld vanuit de theorie van Graves die onderzoek deed naar onze waarden. Op basis van deze theorie is het verder ontwikkeld naar kleuren en drijfveren. Daarin heb je altijd te maken met diversiteit en overeenkomsten. Een leidinggevende die weet dat hij graag werkt met een gelijkgestemde, zal de neiging hebben iemand aan te nemen die zich in dezelfde kleur herkent. Het gevaar dat dan op de loer ligt, is dat louter dezelfde persoonlijkheden in een team zitten. Dat is niet perse erg, maar de teamleden kijken dan met dezelfde bril naar het werk. Wees jezelf daarvan bewust.

Wanneer je jezelf het meest herkent in één van de kleuren, kijk dan waar jouw uitdaging ligt. Het wordt interessant op het moment dat je je gaat stretchen om je op basis van de kennis die je hebt verder te ontwikkelen. Het is onzinnig om een nieuwe medewerker aan te nemen enkel om de reden dat de kleur geel het beste in jullie team lijkt te passen. Kijk of je de kwaliteiten van de persoon kunt gebruiken die binnen de functie inzetbaar zijn.

In een hokje

Inzicht in de kleuren krijgen, doe je niet om jezelf in een hokje te stoppen. Daar zit je namelijk al in. De vraag is hoe je uit dat hokje komt en hoe je ook aandacht geeft aan de andere drijfveren. Wie zich van geen enkele drijfveer bewust is, blijft zitten waar hij altijd al zat. Over het algemeen ervaren we het als knap lastig onszelf verder te ontwikkelen, omdat we onze blinde vlekken hebben en vastzitten in patronen.

Teams die elkaar beter willen leren kennen aan de hand van de drijfveren, krijgen daarmee beter inzicht in het zwaartepunt in het team en wat extra aandacht nodig heeft. Het laat zien wat maakt dat iets goed verloopt of waarom het soms ook stroef gaat. Alle drijfveren hebben we in ons. We hebben van nature een voorkeur, die je onbewust ontwikkelt. De drijfveren geven ons in ieder geval een eerste handvat het met elkaar te hebben over wat ons motiveert en gebruik te maken van de kracht van ieder individu.

Wil jij met je team ook aan de slag met drijfveren en inzicht krijgen hoe het teamprofiel er uit ziet. Dan kan dit. De teamontwikkelaars hebben een drijfverenscan die wij inzetten voor persoonlijke ontwikkeling maar ook voor teamontwikkeling.

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen