Drijfveren in je team

Hoe zorgen we voor een optimale samenwerking?

Een team drijfverenscan zetten we in om de samenwerking, communicatie en interactie in jouw team te verbeteren. Tijdens een team sessie worden de teamleden zich bewust van wie ze zijn, maar leren ook de ander beter kennen. De medewerkers ontdekken waarom iets wel of niet werkt; en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Ze ontdekken elkaars drijfveren en wat ze nodig hebben voor een goede samenwerking.


Optimaal presteren door elkaar te versterken

Elk individu neemt zijn eigen bagage mee zoals persoonlijke ambities, achtergrond en talenten. Weten wat de ander beweegt, versterkt de samenhang in het team.

Wanneer kun je een Drijfverenscan inzetten?

  • Je wilt de samenhang in het team versterken.

  • Je wilt de onderlinge communicatie versterken.

  • Je hebt de behoefte om effectiever gezamenlijke doelen te realiseren.

  • Je kiest voor teambuilding en persoonlijke bewustwording.

De team drijfverenscan van Intodrives brengt intrinsieke motivatie van de teamleden in kaart, laat zien waar weerstanden liggen op gedrag en in welke omgeving het teamlid het beste tot je recht komt.


Benieuwd of de team drijfverenscan voor jouw team interessant is? Neem contact op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend gesprek waarin we samen met je inventariseren waar jouw team behoefte aan heeft.

Meer weten?
Bel met Ellen Selderijk
M 06 150 48 909


Contact!