Voorkom uitval in je team en stel het gezamenlijke doel vast
Voorkom de burn out van je team
08 oktober 2018 
2 min. leestijd

Voorkom de burn out van je team

Er is nog steeds sprake van een toenemende groei van burn-outs bij werknemers in organisaties. Momenteel ervaart maar liefst 13% van alle werknemers burn-out klachten. De kosten die dit met zich meebrengt, nemen toe en achtergebleven teamleden moeten het werk zien op te vangen. Er is veel aandacht voor de individuele werknemer om dit te voorkomen. De oplossing ligt misschien wel in goed teamwerk.

Werken in een team, samen resultaten behalen, het is niet altijd eenvoudig. Sterker nog: samenwerken met mensen die net allemaal weer iets anders zijn dan jij of met wie je simpelweg geen klik denkt te hebben, kan knap lastig zijn.

Het kan zelfs leiden tot het gevoel van er niet bij horen of alles zelf willen gaan doen. Teams waarin sprake is van sociale controle is een heel prettig uitgangspunt. Welke organisatie wil dat nu niet? Medewerkers voelen zich veilig en gewaardeerd en gaan samen voor resultaat. Een burn-out kan ontstaan op het moment dat die sociale controle ontbreekt en mensen het idee hebben het alleen te moeten doen.

Sociale controle

Op het moment dat geen sprake is van sociale controle in een team, zie je teamleden opstaan die meer verantwoordelijkheid nemen voor het uitvoeren van taken dan de ander. Of het tegenovergestelde: geen verantwoordelijkheid durven nemen waardoor collega’s elkaar op de zenuwen werken. Er ontstaat meer werkdruk en stress. Door hier samen met een team aandacht aan te geven, voorkom je uitval van deze medewerkers door overspannenheid, die uiteindelijk kan leiden tot een burn-out.

Omgevingsfactoren

Voor veel organisaties is de tijdelijke uitval van medewerkers vanwege een burn-out helaas een herkenbaar patroon. De reden dat mensen ontevreden zijn in hun dagelijkse werk, heeft vaak te maken met omgevingsfactoren. “Mijn leidinggevende is dominant, mijn collega’s begrijpen niet waar ik mee bezig ben, er heerst onderlinge spanning, er wordt steeds meer gevraagd, of er zijn onduidelijke doelen waar mensen aan moeten voldoen.”

Het gaat niet vanzelf

Binnen organisaties komen vaak mensen willekeurig in een team. En dan wordt er ook verwacht dat je onderdeel gaat uitmaken van een team en als vanzelfsprekend gaat samenwerken aan een resultaat. Veel wordt aan het toeval overgelaten. Met als gevolg dat een team niet goed draait, dat mensen daar last van krijgen en last kunnen krijgen van burn-out verschijnselen.

Wat kun je doen? We geven je alvast 3 tips.

  1. Bepaal eerst de richting Formuleer voor je organisatie de True North, het ware noorden die als richting dient voor je teams en medewerkers. Wanneer een team niet naar gezamenlijk resultaat streeft, delven anderen het onderspit. Sommige medewerkers ervaren werkdruk en voelen dat er resultaat moet komen. Als je niet samen de richting bepaalt, gaat het alle kanten op en weten mensen ook niet meer goed waar ze verantwoordelijk voor zijn.

  2. Creëer verbinding en pak daarna doelen aan door samen afspraken te maken. De Verbeter Kata helpt je daarbij, door allereerst de richting te bepalen die je met z’n allen op wilt. Een team motiveren helpt als je een duidelijke ‘waarom’ hebt. Werk samen aan deze verbinding. Van directie tot werkvloer.

  3. Zorg ervoor dat je team verbonden blijft met waar de organisatie naar toe wil. Blijf er vervolgens voor zorgen dat mensen zich verbonden blijven voelen met het grotere geheel. Werk hier samen continu aan. Het is geen eenmalige actie.

Onze ervaring is dat als je hiermee start je een eerste basis legt voor het team om samen stappen te zetten. Bij bedrijven die dit toepassen zie je ook echte vooruitgang en medewerkers samen verbinden met wat ze doen.

Over de schrijver
Reactie plaatsen