Vertrouwen in teams
Vertrouwen in teams
31 januari 2015 
1 min. leestijd

Vertrouwen in teams

Vertrouwen is in een team cruciaal als je met elkaar wilt samenwerken. Hier geldt dat je vertrouwen moet zien te verdienen, het gaat niet vanzelf.  Waar communicatie het bindmiddel is in teams, is vertrouwen de basis. Het is dan ook belangrijk dat je met je team continue investeert in vertrouwen. Want een succesvol team werkt op basis van vertrouwen en commitment.

In teams gaat vertrouwen om:

 • vertrouwen van jou
 • vertrouwen van je teamleden in zichzelf
 • wederzijds vertrouwen tussen teamlid en team
 • wederzijds vertrouwen tussen jou en het teamlid
 • wederzijds vertrouwen tussen jou, het team en de omgeving.

Vertrouwen is krachtig en kwetsbaar tegelijk. Om  vertrouwen op te bouwen zul je moeten investeren aan twee kanten. Vertrouwen opbouwen begint bij bepaalde gedragingen en is een combinatie van houding, acties en reacties.

Een aantal gedragingen dat bijdraagt aan het opbouwen van vertrouwen (stel hierbij voor jezelf vast wat al goed gaat en wat beter kan):

 • Wees helder over doelen en kaders. Stel grenzen en bewaak deze.
 • Luister actief. Onthoud: je wilt eerst begrijpen en daarna begrepen worden.
 • Wees open, integer, transparant en beken kleur, ook bij dilemma’s.
 • Weest betrokken en bied steun.
 • Laat de ander schitteren en toon je waardering.
 • Geef invloed en ruimte voor eigen invulling.
 • Erken aannames en belangen achter standpunten.
 • Wees er op cruciale momenten.
 • Spreek aan op gedrag.
 • Laat zien dat fouten maken mag en dat ze nodig zijn om te leren
 • Heb aandacht voor de gevoelens en verlangens achter het gedrag.

…… je kunt zelf aanvullen welke nog meer belangrijk zijn.

Hoe kun je versterken wat goed gaat?

En wat heeft aandacht nodig, wat kan beter?

Over de schrijver
Reactie plaatsen