Tegenslag in je team?
Tegenslag in je team?
30 juni 2015 
2 min. leestijd

Tegenslag in je team?

Tegenslag: minder leuk, maar wat nu?

Tegenover succes staat tegenslag. Dat hoort heel simpel gezegd bij het leven. We hebben het er vaak liever niet over, maar het is een feit dat tegenslag zeer waardevol kan zijn. Sommige mensen  zeggen zelfs: ‘geef maar gewoon aan wat ik niet goed doe. Daar heb ik tenminste iets aan!’ Maar niet iedereen kan zo omgaan met tegenslag.

Misschien herken je dit: je team heeft het druk en de werkdruk is toegenomen. Daar horen kreten bij als: ‘we hebben het te druk om aandacht te geven aan elkaar’. Of:  ‘we hebben wel wat anders te doen dan….’ Er kan een tunnelvisie ontstaan. Iedereen loopt dan in dezelfde tunnel waar weinig ruimte meer is. Het gevoel van we worden geleefd komt dan sterk boven drijven.

Het bovenstaande hebben wij onlangs nog bij een klant waargenomen. De werkdruk lag hoog en iedereen deed erg zijn best om het werk af te krijgen. De medewerkers gingen zo op in hun eigen werk, dat ze hun omgeving en dus elkaar uit het oog verloren. Daar leed de sfeer onder. De communicatie verslechterde, mensen gingen langs elkaar heen werken. Het gevolg daarvan was dat er meer werk bij kwam dan nodig was.

Dit is een voorbeeld van de gevolgen van tegenslag door een te hoge werkdruk. Mensen kunnen tegenslag ook ervaren als de ene verandering de ander opvolgt. Ze weten dan niet goed waar ze aan toe zijn of kunnen de opeenvolgende veranderingen niet meer volgen. Mensen komen dan in de stand van overleven. Er wordt geen ruimte meer ervaren en de kans is aanwezig dat ze uitgeput raken.

Wat kun je doen?

Als de druk hoog is en het team heeft het gevoel dat ze geleefd wordt, is het juist nodig om pas op de plaats te maken. Dat klinkt tegenstrijdig maar toch is het zaak dan niet harder te gaan werken of de druk op te voeren. Pas op de plaats maken betekent in dit geval stil staan bij wat er gebeurt. Een motto kan dan worden: als je weinig tijd hebt, doe het dan juist rustig aan. Even afstand nemen en focus en keuzes heroverwegen.

Is dit lastig?

Het druist per slot van rekening tegen alles in. Je wilt dat het werk afkomt en dan moet je gaan stilstaan? Ja dus! Vergelijk het maar met een topsporter. De gedreven topsporter heeft er alles voor over om een topprestatie te leveren. Daar komt veelal ook nog druk van buiten af bij. Maar het werkt niet wanneer de sporter dan harder gaat trainen, want dan riskeert hij blessures, met alle gevolgen van dien. We kennen allemaal wel een voorbeeld van een sporter die dit is overkomen. Het medicijn is dus niet meer maar minder en het bekende arbeid-rust principe toepassen. Dat geldt ook voor bedrijven en organisaties.

Een goede manier om aandacht te geven aan wat in je team leeft is de drievellen werkvorm:

Hang twee grote vellen papier op.

  • Op vel 1 zetten de teamleden symbolen, kleuren en zinnen die staan voor frustraties, tegenslagen, missers, energievreters, boosheid, teleurstellingen etc.
  • Op vel 2 zetten de teamleden symbolen, kleuren en zinnen die staan voor kansen, bescheiden successen waar ze meer van willen, stimulerende gedachten waar ze energie van krijgen etc.
  • Ga vervolgens met de groep eerst voor vel 1 staan. Laat iedereen ervaren hoe het hier is, voelt etc. Doe dit ook met vel 2.
  • Neem hierna afstand van deze vellen en maak je een 3e vel. Dit vel staat voor kracht, creativiteit en hoe om te gaan met de actuele situatie. Geef dit ook weer symbolen kleur etc.

Eindig met elkaar door enkele concrete actiepunten op te schrijven betreffende dingen waar iedereen voor wil gaan en waar iedereen vertrouwen in heeft.

De essentie van deze werkvorm is dat het team ruimte en aandacht geeft aan de verschillende percepties en gevoelens, door er begrip voor te tonen. Vanuit erkenning kan er dan weer een nieuw krachtig perspectief worden gecreëerd.

Deel vooral dit bericht met anderen als je het interessant vindt.

Over de schrijver
Reactie plaatsen