Teamontwikkeling en waarderend onderzoek
Teamontwikkeling en waarderend onderzoek
30 maart 2015 
1 min. leestijd

Teamontwikkeling en waarderend onderzoek

In teams is Waarderend Onderzoek een zeer waardevolle manier om op een positieve manier te kijken naar wat er allemaal aanwezig is.

Wat is Waarderend Onderzoek?

Dit is een aanpak voor verandering en ontwikkeling waarbij mensen samen onderzoeken wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat. Waarderend Onderzoek verlegt de focus van problemen naar perspectief en van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dit levert creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op, die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren.

Een praktijkvoorbeeld

Als er in team veel wordt geroddeld (en dit gebeurt overal) kan er een vervelende sfeer ontstaan. Mensen ervaren soms figuurlijk dat ze een mes in de rug krijgen. Als je het roddelen omgekeerd inzet kan het bijdragen aan een goede sfeer.

Wordt het probleem van het roddelen opgelost wanneer je dit vanuit een waarderend onderzoek analyseert? Waarschijnlijk niet. Want wat maakt het uit dat mensen roddelen? Bovendien kunnen we er niet zo veel aan doen dat er geroddeld wordt, want dat doen mensen nu eenmaal. En het roddelen alleen maar stoppen voegt ook niet zo veel toe. Beter is het om te kijken naar wat je wilt dat mensen dóen in plaats van kwaadaardig over elkaar te praten. Want kijken naar wat ze doen, kan een goed doel dienen.

Hoe werkt dat dan?

Ga eens in een groep of in meerdere kleine groepjes aan mensen vragen om heel bewust goede dingen te zeggen over ten minste zoveel collega’s als er in de groep zijn. Onze ervaring is dat de meeste mensen dit leuk vinden om te doen. Vraag hen dan om een week later naar de betreffende perso(o)n(en) te gaan en deze te vertellen wat er over hem/haar/hen is gezegd.

Kijk eens wat het met de sfeer doen als iedereen positief over elkaar praat! Wanneer je positieve paranoia creëert in plaats van negatieve paranoia, verandert de sfeer direct.

Wij zijn benieuwd als je dit toepast wat je dan ziet gebeuren.

Deel dit artikel met anderen.

Over de schrijver
Reactie plaatsen