Heb jij inzicht in jouw drijfveren?

Motivatie van mijn team neemt af. Wat is er aan de hand? #6
1 mei 2016
Zo krijg je Motivatie X Veerkracht
1 juni 2016

Waarom is het inzicht hebben in jouw eigen drijfveren zinvol?

De afgelopen periode heb ik met een aantal medewerkers over hun persoonlijke drijfveren en weerstanden gesproken in het kader van het programma Motivatie x Veerkracht. Drijfveren gaan over wat ons motiveert. Vaak zijn we ons niet bewust van onze drijfveren. En toch bepaalt dit een groot deel van ons gedrag, hoe we reageren op zaken en gebeurtenissen.

De medewerkers zijn werkzaam binnen de zorg met zelfsturende teams.

Deel dit artikel. Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Eerste voorbeeld


 • Wat was er aan de hand? Een van de medewerksters heeft moeite met collega’s met een hoge groene drijfveer. Mensen die uiting geven aan hun groene drijfveer zijn gericht op het verkrijgen van harmonie en laten hun mening afhangen van de mening van anderen.

 • In het team moest zij samenwerken met collega’s met een grote groene drijfveer. Zij zelf heeft een grote gele drijfveer waarbij het zelf kritisch nadenken en zelf dingen onderzoeken hoog in het vaandel staan. Er ontstonden irritaties en de onderlinge samenwerking verloopt stroef.

 • Door inzicht in de drijfveren en weerstanden gaat de medewerkster nu het gesprek aan met collega's en geeft hierbij uitleg aan wat zij als lastig ervaart. Met als doel om wederzijds meer erkenning en begrip te krijgen zonder elkaar te veroordelen.

  Tweede voorbeeld


 • Een andere medewerker liep ertegen aan dat hij graag zelf dingen uitzoekt en zelf oplossingen voor problemen bedenkt. Hij heeft een grote gele drijfveer. Hierbij is hij geneigd om zelf de ruimte te nemen en zelfstandig te handelen.

 • De medewerker heeft er geen moeite mee om voor bepaalde problemen ook andere oplossingen in te zetten als deze beter blijken te werken. Andere teamgenoten hebben hier moeite mee. Die willen juist dat de bekende methoden en instrumenten worden ingezet in het werk. De dingen doen zoals ze altijd zijn gedaan.

 • De andere teamleden hebben hierbij een grote paarse drijfveer, zij hebben moeite met veranderingen. De medewerker is zich er nu van bewust dat hij zijn teamleden moet betrekken in zijn keuze. Hiermee zal de onderlinge samenwerking verbeteren.

 • Conclusie

  Doordat de medewerkers inzicht hebben gekregen in waar de problemen in de samenwerking binnen het zelfsturende team vandaan komen en hoe ze deze kunnen aanpakken  kunnen zij met hun leidinggevende in gesprek om aan te geven hoe de zelfsturende teams beter kunnen samenwerken. Door te weten welke drijfveren er zijn en waar elkaars weerstanden liggen. Een medewerker met een hoge rode drijfveer, die daadkrachtig en dominant gedrag vertoont kan snel in conflict komen met een medewerker met een hoge groene drijfveer, die juist gericht is op harmonie en moeite heeft met dominant gedrag.

  Binnen zelfsturende teams is het een must om te weten waar elkaars drijfveren en weerstanden zitten. De leidinggevende kan hierdoor beter haar faciliterende en ondersteunende rol vervullen.

  Het programma Motivatie x Veerkracht helpt bij het beter samenwerken binnen zelfsturende teams

  Motivatie X Veerkracht programma's

  • “Steek meer energie in waarin je al goed bent”  De Drijfverenscan maakte dat meteen voor mij duidelijk. Mijn kleuren? Lees verder>>
   Frank Bergkamp
   SalesSalsa - Verkoopactivatie
  • Motivatie veerkracht, ervaren via Fons in combinatie met citrix, het online programma. Het model waarmee Fons werkt is helder, geeft inzichten en geeft een goede heldere kijk op je eigen ik. Lees verder>>  
   Bianca Gesman
   Triade Zorgorganisatie