Spreek je als collega meteen uit als het misgaat
Het moment waarop het zegelboekje van één van je teamleden vol raakt
13 mei 2019 
2 min. leestijd

Het moment waarop het zegelboekje van één van je teamleden vol raakt

Het mag geen grote verrassing heten: de basis voor een functionerend team is onderling vertrouwen. Volgens mij ontstaat in een team alleen onderling vertrouwen wanneer iedereen weet waarvoor hij of zij ’s ochtends naar het werk rijdt of fietst.

Maak afspraken daarom transparant en breng helder in kaart wat je van elkaar verwacht.

Op het moment dat mensen met elkaar in conflict komen, heeft dat in de meeste gevallen alles te maken met wat iemand heeft gedaan of heeft gezegd. Een collega die voor de derde keer op rij een afspraak niet nakomt, wordt gewantrouwd. Voortaan ontstaat twijfel op het moment dat diegene een belofte doet.

Wantrouwen

Een collega die niet in staat is de ander op het vertoonde gedrag aan te spreken en te informeren wat er aan de hand is, voelt steeds meer wantrouwen. De collega laat het gaan en dat verslechtert de situatie. Het zegelboekje van de gefrustreerde collega raakt vol. De gedachte ‘Ik doe het zelf wel, zoek het maar uit’, overheerst. Het zou zo verstandig zijn om meteen bij de eerste keer dat het misgaat, iets te zeggen.

Op zo’n moment gaan mensen op zoek naar negatieve bevestiging van de ander. De collega verzandt in de ogen van de ander keer op keer. “Zie je wel dat diegene niet is te vertrouwen, de vorige keer was het precies zo.” Laat mensen daarom met elkaar in gesprek gaan. Wanneer mensen beginnen met het doen van aannames en zelf interpreteren, verandert de situatie van kwaad tot erger.

Over onszelf

Vooraf de gemaakte afspraken nog eens met elkaar bespreken, gebeurt vrijwel nooit. Maar wat doen we als de verwachtingen niet uitkomen? In een team merkte ik dat de teamleden andere verwachtingen hadden van elkaar en deze niet uitspraken. Met het gevolg dat verwachtingen uitmonden in eisen die aan een ander worden gesteld. Hoe kan iemand aan die verwachtingen voldoen als die nergens van weet of er een ander beeld bij had? Het gevolg is dat opdrachten niet goed worden uitgevoerd omdat teamleden niet open met elkaar communiceren.

Een team dat in een sessie binnen vijf minuten al start met uitweiden over de situatie, gaat verzanden. Waarom zijn we bij elkaar? Iedereen is op het werk aanwezig met een positieve intentie. Het draait om wat teamleden met elkaar hebben afgesproken. Waarom doen we dit, hoe zorgen we dat we elkaar er aan houden en wat maakt dat jullie je er op dit moment juist niet aan houden?

Verwachtingen uitspreken

Door samen te werken aan vertrouwen, zijn collega’s in staat ook vertrouwen te geven en niet alleen te nemen. Wanneer de ander iets doet wat iemand niet prettig vindt maar er wordt niets van gezegd, dan werk je er zelf aan mee. Spreek helder uit wat de verwachtingen zijn, eis ze niet. De collega kan antwoorden niet aan de verwachting te kunnen voldoen. Dan is dat in ieder geval duidelijk. Een logische vervolgvraag is op zo’n moment wat de collega dan wel kan betekenen voor diegene.

Zo houden jullie het gesprek gaande en worden afspraak gemaakt die voor beide partijen werken.

Over de schrijver
Reactie plaatsen