Teamleden bewust maken van elkaars’ kwaliteiten
Echt samenwerken op basis van jullie kleuren
07 juni 2019 
1 min. leestijd

Echt samenwerken op basis van jullie kleuren

Wil je als team zelforganiserend werken, dan wordt samen optrekken een stuk eenvoudiger wanneer bewust gebruik wordt gemaakt van elkaars’ drijfveren. Ik ben ervan overtuigd dat ieder team daarbij een teamleider nodig heeft. Van een afstand, maar niet té ver weg, want iemand moet de koers bepalen.

Wil je een team zelforganiserend laten werken, help mensen dan met het vinden van een duidelijke structuur waarlangs ze samen kunnen werken. Zonder structuur ontstaat geen creativiteit.

Rol oppakken vanuit vanzelfsprekendheid

Bij het maken va afspraken gaat het vaak al mis bij de afstemming. Praten we eigenlijk wel over hetzelfde? Kies voor afstemmen, afspreken, aanspreken. In die volgorde. In organisaties is het vaak lastig aanspreken, omdat niet duidelijk is waarop we de ander precies moeten aanspreken.

Bevinden zich veel mensen in het team die zich laten omschrijven aan de hand van blauw en paars, dan ontbreekt het vaak aan daadkracht. Zijn er veelal ‘gele mensen’ in het team, dan worden eveneens niet veel stappen gezet omdat iedereen telkens opnieuw het wiel wil uitvinden.

Willen jullie zelforganiserend werken, maak dan met elkaar een teamprofiel. Kijk waar de aandachtspunten zitten en wat moet gebeuren om te zorgen dat resultaat wordt bereikt. Geef mensen verantwoordelijkheden die aansluiten bij hun drijfveren.

Bewuste inzet

Maak je teamleden bewust van deze aanpak, dan kun je er meer gebruik van maken. Kijk naar kwaliteiten en eigenschappen die bij de drijfveren van deze persoon horen. Maak meer gebruik van wat iemand graag uit zichzelf doet, zonder het als vanzelfsprekendheid te zien. Op die manier zetten mensen zich er bewuster en gemotiveerder voor in.

Een teamlid met groene drijfveren zoekt consensus en wil een relatie opbouwen met de klant. Anderen kunnen daarvan leren zonder ook direct een groen gekleurde drijfveer te krijgen. De kleuren blauw, paars en groen zijn gericht op de omgeving. Met veel van deze kleuren in je team blijven zaken in harmonie. Geel, oranje en rood daarentegen zijn veel meer gericht op de persoon zelf. Zo kiest rood voor vlot handelen. Zijn er te weinig processen omschreven in het team? Mensen met gele en oranje drijfveren ervaren het als zeer vervelend deze te noteren. Dat leidt tot nieuwe inzichten waar ze zich uiteindelijk niet op vast willen leggen.

Gebruik alle kleuren

Daarom kun je alle kleuren goed gebruiken in je team. Een manager kan directer sturen op wat van iedereen wordt verwacht. Uitspreken wat we samen gaan organiseren, vinden we ingewikkeld. Teamleden moeten bereid zijn met elkaar het gesprek aan te gaan en te kijken naar het beoogde eindresultaat. Anders weet niemand waar jullie het met z’n allen voor doen.

Over de schrijver
Reactie plaatsen