arrow_drop_up arrow_drop_down

Een bewezen aanpak voor effectieve teams

De Verbeter KATA

Stel je eens voor...

… dat jouw manier van managen je teamleden beter in staat stelt zichzelf weerbaar op te stellen. Een manier van managen die mensen ertoe aanzet zichzelf te blijven verbeteren en jullie organisatie verder te brengen. Je teamleden ervaren deze manier van werken als een koud kunstje. 

Dat zou inderdaad geweldig zijn. Echter is dit lang niet altijd de praktijk. Binnen een groot aantal organisaties bestaat frustratie: er is sprake van een kloof tussen de gewenste resultaten van het team en wat daadwerkelijk gebeurt.


Herhaling
Wij als Teamontwikkelaars geloven dat een team blijvend doelen kan realiseren als ze dit volgens een bepaalde structuur aanpakken. De Verbeter KATA is een aanpak die teams helpt bij het blijvend realiseren van doelen. KATA is een woord uit de Japanse vechtsport en staat voor herhaling. Door te herhalen, bouwen we een routine, worden we steeds beter in wat we aan het doen zijn en ontwikkelen we onszelf  naar een hoger niveau. Mike Rother gelooft hier ook in. Hij werkt als ingenieur docent en deed als onderzoeker kennis op in tal van bedrijven. Met het boek de Toyota KATA dat hij in 2009 schreef, wilde hij de managementmethodes van autofabrikant Toyota doorgronden. De Verbeter KATA en coaching KATA technieken die hij heeft beschreven, reiken verder dan de LEAN technieken die in veel organisaties worden toegepast. Hij beschrijft juist routines voor continue verbetering op de werkvloer en leidinggeven. Want wat hem betreft zijn het ontwikkelen van nieuwe gedrags- en denkpatronen net zo belangrijk: managing by means in plaats van managing by results.

Wat is de Verbeter KATA?

De Verbeter KATA-aanpak is een bewezen effectieve manier van denken en doen in het realiseren van uitdagingen. De aanpak activeert de creatieve mogelijkheden van mensen om doelen te bereiken. Het stimuleert het zelforganiserend vermogen van teams en medewerkers. 

Teamleden die met elkaar communiceren over werkzaamheden. Wat ze samen leren en kunnen verbeteren. De Verbeter KATA  geeft een routine van werken waardoor mensen beter worden in wat ze aan het doen zijn en telkens kleine stappen blijven zetten in die verbetering.

Wij zijn in dit schooljaar gaan werken volgens het KATA-principe en dat heeft er toe geleid dat resultaatgericht werken en werken volgens de PDCA-cyclus gemeengoed is geworden in onze werkwijze. Wij hebben vier hoofdthema’s in ons proces bepaald en daar vier werkgroepen aan gekoppeld. Het resultaat meten we  volgens de KATA methode. In het nieuwe schooljaar gaan we hier meer diepgang aanbrengen, de KATA-training krijgt dus een vervolg. Werken met de KATA helpt een scherper doel voor ogen te krijgen.

Herjan Reuten, directeur Vakcollege Noordoostpolder

Wij zochten naar een manier om ons team dat is ontstaan vanuit twee verschillende bedrijfstakken, opdrachtgever en aannemer, samen te laten werken als één ketenteam. De pragmatische insteek, het zelflerende vermogen en inzicht wat verkregen wordt, zorgde ervoor dat we met de Verbeter Kata aan de slag zijn gegaan. Deze werkwijze en de onderlinge gesprekken die daarbij gevoerd hebben, zorgden voor inzicht in elkaars belangen en werkprocessen. Er ontstond steeds meer vertrouwen en openheid in het team. Waarbij we het gezamenlijk belang vooropstelden, het belang van onze klant. Momenteel beleven we plezier aan de overleggen die we voeren en het continue leren en verbeteren zorgt ervoor dat we steeds efficiënter zijn.  

Arend Hoekstra, Contractmanager Elkien

KATA is verbeteren en coachen

Bewezen aanpak

Net als leidinggevenden & management worden ook medewerkers gecoacht om op deze manier te leren werken.
Zij leren eigen routines te ontwikkelen in het continu verbeteren. 

Continu verbeteren

Zijn de routines eenmaal standaard, dan gaat het niet langer om het 'hoe'. De vraag 'wat' verbeterd moet worden, staat centraal. Zo gaan teams werken aan continu verbeteren.

Maatwerk bij aanpak

Wij helpen organisaties bij het realiseren van targets door de Verbeter KATA-aanpak. Deze aanpak zorgt voor borging en draagt bij aan een leercultuur binnen de organisatie. 

Onze programma's

E-Learning

Basis

Verbeter KATA

Leer in vier stappen je koers uitzetten en je plan maken met de Verbeter KATA 


online

€ 59,50

€ 47,00 

Persoonlijk Leiderschap KATA Plan

Compleet Plan voor het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap door motivatie en veerkracht, met een persoonlijke plan


online

€ 197,50
€ 97,50

Mastertraining Next Level

Leer als leidinggevenden de bouwstenen en de Verbeter KATA voor je tean. En laat je team groeien naar een next level


online

€ 997,-

Team KATA Programma

Voor leidinggevenden  en teams die zich willen ontwikkelen tot een topteam een top resultaten willen realiseren


offline -online

€ 2750,-