De drive van de teamontwikkelaars

Over De Teamontwikkelaars

Wél  teamdoelen realiseren en  zonder frustraties samenwerken

Onze eigen KATA

Als Teamontwikkelaar geloof ik dat vragen zoals 'Waarom doe je wat je doet en waar wil je uitkomen?' vanzelfsprekend centraal moeten staan. Ik geloof namelijk dat teamleden effectiever zijn én meer plezier in hun werk hebben als ze weten waarom ze doen wat ze doen. Pas dan maken ze het verschil voor de organisatie en voor de klant.


Hoe doen wij dit? De Teamontwikkelaars gelooft in de aanpak van de Verbeter KATA. Want als je ergens goed in wilt worden, moet je  veel oefenen, uitproberen en blijven ontwikkelen. De kracht van herhaling. 

Misschien  de film Karate Kid gezien? Het begint bij wassen, poetsen en uitwrijven. Iedere keer opnieuw. 

Ellen Selderijk

Ellen Selderijk is oprichtster van de Teamontwikkelaars, Verbetermanager  / -coach en sinds 2001 zelfstandig ondernemer.

Mijn vader zei altijd: "Het is belangrijk dat je voor je mensen zorgt, want dan willen zij hun werk goed  blijven doen voor de klant. De klant merkt zelf ook dat degene die hem geholpen heeft, helemaal achter de dienst of het product staat en zich ergens met overtuiging voor inzet.'

Ik ben de jongste uit een gezin van vijf kinderen, met een vader als ondernemer en een moeder die hem daarbij altijd heeft ondersteund. Van een kleine kruidenierszaak in IJmuiden startte mijn vader met grotere winkels in Amsterdam. Telkens zette hij een volgende stap. Stilstaan deed hij niet, want stilstand was achteruitgang in zijn beleving. Hij heeft al jong ervaren dat je durf moet hebben om stappen te zetten. Lang hoef je dus niet na te denken over de vraag waarom ik dit werk doe en waar mijn passie vandaan komt.

Die passie uit zich in organisaties helpen met succesvol samenwerken en teamleden beter laten worden in wat ze al goed doen. Ook help ik medewerkers met individuele ontwikkelingsvragen.

Mijn ervaring als vestigingsmanager, accountmanager, trainer, loopbaanadviseur en coach zet ik in voor teams. Ik heb in sportverband, bij banken, uitzendbureaus en in de hotelwereld namelijk ervaren wat de kracht is van een team. Maar ook wat er gebeurt als een team niet goed werkt.

Mijn aanpak kenmerkt zich door scherp luisteren, reflecteren, vragen stellen en analyseren met een gezonde dosis humor en enthousiasme. Ik ben resultaatgericht en mijn manier van werken is transparant. Ik doe wat ik zeg en zeg wat ik doe.

Wat anderen over ons zeggen

These slides will be slide-able on the live version of your page!
Testimonial

In de afgelopen maanden hebben wij als HR-team intensief samengewerkt aan onszelf en aan onze ontwikkeling als team. Onder de bezielende, prettige en praktische (bege)leiding van Ellen hebben wij de focus aangebracht op wie wij zijn, wat we willen bereiken en wat onze stip op de horizon is. We hebben daardoor nu goed in beeld wat onze gezamenlijke uitdaging is en hoe we die willen bereiken. We maken nu veel bewustere keuzes, altijd in lijn met 'de stip'. We zijn nu ook beter in staat om onze energie en kracht te bundelen. Ieder teamlid heeft zijn of haar eigen rol en bijdrage en bij elkaar opgeteld zijn wij een hecht en sterk team geworden. En heel belangrijk, onze klant merkt de doorgemaakte verandering ook. Wij krijgen dat regelmatig terug en merken dat ook de samenwerking met onze klant een stuk beter, leuker en effectiever is geworden. Als manager ben ik bijzonder trots op mijn team: we kwamen van ver en zijn in dit traject, mede dankzij Ellen, nog veel verder gekomen dat we vooraf hadden durven dromen!

Ine M.H.S. van Lohuizen, Corporate HR Manager

Testimonial

“Ellen Selderijk heb ik leren kennen n.a.v. een vraagstuk binnen mijn team. Samen zijn we ongeveer drie maanden onderweg geweest waarbij Ellen zich als professionele, laagdrempelige, humorvolle, spiegelende en kritische gespreksleider heeft laten zien. Ellen weet de juiste snaar te raken, waardoor in de - af en toe best intensieve- sessies met elkaar voldoende veiligheid wordt gecreëerd om open te  zijn. Methodieken worden toegepast, handvatten aangereikt. En het nodige passeert  de revue (in een niet chronologische opsomming): Hoe werken we eigenlijk samen? En waarom doen we dat zo? Spreken we onszelf uit en geven we elkaar een terugkoppeling? Of houden we dingen voor ons? En waarom dan? Wat drijft ons? Lopen onze processen logisch en lean? Wat wil de klant en hoe dienstverlenend zijn we nu eigenlijk echt, voeren we regie op onze dienstverlening? Voeren we regie op onze werkzaamheden? Op onze samenwerking? En hoe dan? Hoe zitten we in ons werk, zijn we eigenaar of slachtoffer? Welke doelen stellen we onszelf? Welk persoonlijk doel hebben we, welk doel als team, als organisatie? En voeren we regie op die doelstellingen of laten we ons leiden door het moment, de dag, de week…? Al deze vraagstukken hebben we samen uitgediept, op weg naar eigenaarschap, een effectievere samenwerking/ dienstverlening, grotere motivatie, groei en werkplezier. Ellen bedankt!”

Aukelien Bakker, Teamleider Mobiliteit Kwadrantgroep

Testimonial

Wij zochten naar een manier om ons team dat is ontstaan vanuit twee verschillende bedrijfstakken, opdrachtgever en aannemer, samen te laten werken als één ketenteam. De pragmatische insteek, het zelflerende vermogen en inzicht wat wordt verkregen, zorgde ervoor dat we met de Verbeter KATA aan de slag zijn gegaan. Deze werkwijze en de onderlinge gesprekken die we daarbij hebben gevoerd, zorgden voor inzicht in elkaars' belangen en werkprocessen. Er ontstond steeds meer vertrouwen en openheid in het team. Waarbij we het gezamenlijk belang vooropstelden, het belang van onze klant. Momenteel beleven we plezier aan de overleggen die we voeren en het continue leren en verbeteren maakt dat we steeds effectiever zijn.  

Arend Hoekstra, contractmanager

Testimonial

“De Teamontwikkelaars heeft een tweetal sessies begeleid van mijn afdelingen. Doel van de sessies was om de uitdaging van de afdelingen scherp te maken en de teams hierin mee te nemen. De sessies zijn met name waardevol gebleken, omdat er enthousiasme is ontstaan over de groei die we met elkaar willen doormaken. We hebben gekozen voor het middel verbeterkata. Dit middel werkt voor ons uitstekend, omdat we kort-cyclisch verbeteringen kunnen doorvoeren en de resultaten sneller zichtbaar hebben. Hierdoor blijft de motivatie goed aanwezig. Ellen heeft ons hier uitstekend in ondersteund en begeleid.”

Martin Hemmen Manager Control Isala Ziekenhuis

Ervaringen

De training heeft duidelijkheid gegeven over hoe wij met onze teams zaken kunnen verbeteren en oppakken. Eigenaarschap en het doorvoeren van veranderingen aan de hand van visie en doelstellingen. Alles gevat in een helder werkplan voor de Hoteldienst wat met de medewerkers wordt gedeeld. Hierdoor weten we aan welke doelen wij werken. De doelstelling van de organisatie, de rol van het keukenteam en de rol van de individuele medewerker stonden hierbij centraal.

Edwin Bevers Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Samen met Ellen Selderijk drie inspirerende sessies gehad over leidinggeven. Hierbij hebben we vooral naar onszelf gekeken. Wat kunnen wij, leidinggevenden, doen om o.a. de samenwerking te verbeteren? Ellen heeft ons op een praktische en speelse manier een spiegel voorgehouden en meegenomen in o.a. de grote WAAROM-vraag. Hierdoor zijn we als leidinggevenden beter geworden én zijn we als team dichter bij elkaar gekomen. Kortom, een investering die het dubbel en dwars waard is en vraagt om een verder vervolg.

Anton Oostland, Directeur SKK

Hoe ervaar je onze samenwerking?

Voor mij loopt de samenwerking goed, omdat er ruimte is voor mijn eigen inbreng. Daarnaast heb ik consistentie aangezien iedere keer Ellen voor de groep staat en de groep Ellen inmiddels kent en vv. De ruimte die Ellen geeft voor het gesprek en ook weer terugpakt naar het onderwerp helpt ons verder. Het is gewoon een hele fijne samenwerking, mede door de laagdrempelige aanpak en toegankelijkheid van Ellen.


Zou je mij aanraden bij andere organisaties en waarom? Ik heb je al aangeraden bij mijn collega. Ik zou je zeker aanraden mede door eerder genoemde redenen.

Directeur Concern Control, Onderwijsgroep