De drive van de teamontwikkelaars

Over De Teamontwikkelaars

Wél  teamdoelen realiseren en  zonder frustraties samenwerken

Onze eigen KATA

Stel je eens voor, als een soort teamontdekkingsreiziger, dat je je afvraagt waarom je team de dingen doet zoals ze die doen, en waar ze naartoe willen gaan. Dit zijn de belangrijke vragen die wij centraal stellen, en hier begint het avontuur!

Bij De Teamontwikkelaars geloven we dat de Verbeter KATA een aanpak is die werkt. Het is als een spannende reis van ontdekking en ontwikkeling. Net als bij een goede film, waarbij herhalingen de sleutel tot succes zijn."


Ben jij als gedreven ondernemer klaar om de prestaties van je team naar ongekende hoogten te tillen?

Wanneer jij met  je team met vastberadenheid en passie de doelen van je bedrijf nastreeft, terwijl jij als leidinggevende de koers uitzet, dan wil je daar natuurlijk succesvol in zijn. Dit is precies waar de Verbeter KATA-aanpak om de hoek komt kijken. In de succesformule voor productieve en proactieve kun je deze aanpak ontdekken en hoe je hiermee aan de slag kunt gaan.

Dit is werken met KATA

Duidelijke visie: Definieer je visie en ambitieuze doelen die je wilt bereiken.

Inzicht en actie: Begrijp de huidige situatie van je team en zet concrete acties in gang om verbeteringen te realiseren.

Proactieve groei: Moedig je team aan om nieuwe ideeën te verkennen, risico's te nemen en te leren van elke stap die ze zetten.

Resultaten om trots op te zijn: Geniet van de successen terwijl je team gestaag dichter bij de gestelde doelen komt.

Herhaalbare excellentie: Herhaal dit proces voortdurend, waardoor je een cultuur van continue groei en succes opbouwt.

De Verbeter KATA is geen gewone aanpak; het is een inspirerende reis naar buitengewone resultaten. Samen met je team kun je de toekomst van je bedrijf vormgeven en ongekende hoogten bereiken.


Durf je deze uitdaging aan te gaan? Ontdek dan in de succesformule hoe het voor jouw team en bedrijf kan werken.

Ellen Selderijk

Hi, ik ben Ellen Selderijk, de oprichtster van De Teamontwikkelaars en een gepassioneerde Verbetermanager/ coach.

Mijn vader gaf me ooit een belangrijke les: 'Zorg goed voor je mensen, want wanneer zij zich gewaardeerd voelen, zullen ze zich met toewijding inzetten voor hun werk en de klant. Klanten merken het wanneer iemand met overtuiging achter een dienst of product staat.'

Als jongste in een gezin van vijf kinderen, met een ondernemende vader en een ondersteunende moeder, heb ik van jongs af aan geleerd dat durf essentieel is om vooruit te komen. Stilstand was voor mijn vader altijd achteruitgang, en hij zette voortdurend nieuwe stappen. Deze levenslessen hebben mijn passie en werkethiek sterk beïnvloed.

Mijn passie komt tot uiting in het helpen van organisaties bij succesvol samenwerken en het verbeteren van de vaardigheden van teamleden in wat ze al goed doen. Ik bied ook ondersteuning aan individuele medewerkers met hun ontwikkelingsvragen.

Mijn achtergrond als vestigingsmanager, accountmanager, trainer, loopbaanadviseur en coach stelt me in staat om teams te begeleiden. Door mijn ervaring in diverse sectoren, waaronder sport, bankwezen, uitzendbureaus en de hotelindustrie, begrijp ik de kracht van een goed functionerend team, evenals de gevolgen van een slecht presterend team.

Mijn aanpak is gebaseerd op scherp luisteren, reflecteren, vragen stellen en analyseren, en ik voeg daar graag een vleugje humor en enthousiasme aan toe. Ik ben resultaatgericht en hecht waarde aan transparantie. Ik doe wat ik zeg en zeg wat ik doe."

Wat anderen over ons zeggen

These slides will be slide-able on the live version of your page!
Testimonial

In de afgelopen maanden hebben wij als HR-team intensief samengewerkt aan onszelf en aan onze ontwikkeling als team. Onder de bezielende, prettige en praktische (bege)leiding van Ellen hebben wij de focus aangebracht op wie wij zijn, wat we willen bereiken en wat onze stip op de horizon is. We hebben daardoor nu goed in beeld wat onze gezamenlijke uitdaging is en hoe we die willen bereiken. We maken nu veel bewustere keuzes, altijd in lijn met 'de stip'. We zijn nu ook beter in staat om onze energie en kracht te bundelen. Ieder teamlid heeft zijn of haar eigen rol en bijdrage en bij elkaar opgeteld zijn wij een hecht en sterk team geworden. En heel belangrijk, onze klant merkt de doorgemaakte verandering ook. Wij krijgen dat regelmatig terug en merken dat ook de samenwerking met onze klant een stuk beter, leuker en effectiever is geworden. Als manager ben ik bijzonder trots op mijn team: we kwamen van ver en zijn in dit traject, mede dankzij Ellen, nog veel verder gekomen dat we vooraf hadden durven dromen!

Ine M.H.S. van Lohuizen, Corporate HR Manager

Testimonial

“Ellen Selderijk heb ik leren kennen n.a.v. een vraagstuk binnen mijn team. Samen zijn we ongeveer drie maanden onderweg geweest waarbij Ellen zich als professionele, laagdrempelige, humorvolle, spiegelende en kritische gespreksleider heeft laten zien. Ellen weet de juiste snaar te raken, waardoor in de - af en toe best intensieve- sessies met elkaar voldoende veiligheid wordt gecreëerd om open te  zijn. Methodieken worden toegepast, handvatten aangereikt. En het nodige passeert  de revue (in een niet chronologische opsomming): Hoe werken we eigenlijk samen? En waarom doen we dat zo? Spreken we onszelf uit en geven we elkaar een terugkoppeling? Of houden we dingen voor ons? En waarom dan? Wat drijft ons? Lopen onze processen logisch en lean? Wat wil de klant en hoe dienstverlenend zijn we nu eigenlijk echt, voeren we regie op onze dienstverlening? Voeren we regie op onze werkzaamheden? Op onze samenwerking? En hoe dan? Hoe zitten we in ons werk, zijn we eigenaar of slachtoffer? Welke doelen stellen we onszelf? Welk persoonlijk doel hebben we, welk doel als team, als organisatie? En voeren we regie op die doelstellingen of laten we ons leiden door het moment, de dag, de week…? Al deze vraagstukken hebben we samen uitgediept, op weg naar eigenaarschap, een effectievere samenwerking/ dienstverlening, grotere motivatie, groei en werkplezier. Ellen bedankt!”

Aukelien Bakker, Teamleider Mobiliteit Kwadrantgroep

Testimonial

Wij zochten naar een manier om ons team dat is ontstaan vanuit twee verschillende bedrijfstakken, opdrachtgever en aannemer, samen te laten werken als één ketenteam. De pragmatische insteek, het zelflerende vermogen en inzicht wat wordt verkregen, zorgde ervoor dat we met de Verbeter KATA aan de slag zijn gegaan. Deze werkwijze en de onderlinge gesprekken die we daarbij hebben gevoerd, zorgden voor inzicht in elkaars' belangen en werkprocessen. Er ontstond steeds meer vertrouwen en openheid in het team. Waarbij we het gezamenlijk belang vooropstelden, het belang van onze klant. Momenteel beleven we plezier aan de overleggen die we voeren en het continue leren en verbeteren maakt dat we steeds effectiever zijn.  

Arend Hoekstra, contractmanager

Testimonial

“De Teamontwikkelaars heeft een tweetal sessies begeleid van mijn afdelingen. Doel van de sessies was om de uitdaging van de afdelingen scherp te maken en de teams hierin mee te nemen. De sessies zijn met name waardevol gebleken, omdat er enthousiasme is ontstaan over de groei die we met elkaar willen doormaken. We hebben gekozen voor het middel verbeterkata. Dit middel werkt voor ons uitstekend, omdat we kort-cyclisch verbeteringen kunnen doorvoeren en de resultaten sneller zichtbaar hebben. Hierdoor blijft de motivatie goed aanwezig. Ellen heeft ons hier uitstekend in ondersteund en begeleid.”

Martin Hemmen Manager Control Isala Ziekenhuis

Als iedereen samen vooruitgaat, dan komt succes vanzelf.”

— Henry Ford

Nog wat meer ervaringen

De training heeft duidelijkheid gegeven over hoe wij met onze teams zaken kunnen verbeteren en oppakken. Eigenaarschap en het doorvoeren van veranderingen aan de hand van visie en doelstellingen. Alles gevat in een helder werkplan voor de Hoteldienst wat met de medewerkers wordt gedeeld. Hierdoor weten we aan welke doelen wij werken. De doelstelling van de organisatie, de rol van het keukenteam en de rol van de individuele medewerker stonden hierbij centraal.

Edwin Bevers Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Samen met Ellen Selderijk drie inspirerende sessies gehad over leidinggeven. Hierbij hebben we vooral naar onszelf gekeken. Wat kunnen wij, leidinggevenden, doen om o.a. de samenwerking te verbeteren? Ellen heeft ons op een praktische en speelse manier een spiegel voorgehouden en meegenomen in o.a. de grote WAAROM-vraag. Hierdoor zijn we als leidinggevenden beter geworden én zijn we als team dichter bij elkaar gekomen. Kortom, een investering die het dubbel en dwars waard is en vraagt om een verder vervolg.

Anton Oostland, Directeur SKK

De samenwerking met Ellen is goed, omdat er ruimte is voor mijn eigen inbreng. Daarnaast heb ik consistentie aangezien iedere keer Ellen voor de groep staat en de groep Ellen inmiddels kent en vv. De ruimte die Ellen geeft voor het gesprek en ook weer terugpakt naar het onderwerp helpt ons verder. Het is gewoon een hele fijne samenwerking, mede door de laagdrempelige aanpak en toegankelijkheid van Ellen.


Zou je mij aanraden bij andere organisaties? Ik heb je al aangeraden bij mijn collega. Ik zou je zeker aanraden mede door eerder genoemde redenen.

Directeur Concern Control, Onderwijsgroep