Aanpak effectief doelen realiseren

Een bewezen aanpak voor effectieve teams

De Verbeter KATA

KATA is verbeteren en coachen

Zelf organiserend

Zowel Management als Medewerkers leren effectieve routines voor continue verbetering."

Continu verbeteren

Nadat routines zijn geïntegreerd, verschuift de focus van het Hoe naar het Wat en komt continu verbeteren centraal te staan."

Doelgerichte teamcultuur

"De Verbeter KATA is dé aanpak om teams doelgericht te laten leren werken en draagt bij aan een sterke leercultuur binnen de organisatie."

Stel je eens voor...

...  dat jouw managementstijl je teamleden in staat stelt om veerkrachtiger te worden, zichzelf voortdurend te verbeteren en jouw organisatie naar nieuwe hoogten te tillen. Voor je team voelt dit als een tweede natuur.

Dat klinkt als een droomscenario, nietwaar? Helaas is dit in de praktijk lang niet altijd het geval. In veel organisaties heerst er frustratie omdat er een kloof is tussen de gewenste resultaten van het team en de werkelijkheid.

Bij Teamontwikkelaars zijn wij ervan overtuigd dat teams blijvende doelen kunnen realiseren door een bepaalde structuur te volgen. De Verbeter KATA is zo'n aanpak die teams helpt om hun doelen blijvend te bereiken. KATA, een term uit de Japanse vechtsport, betekent herhaling. Door te blijven herhalen, ontwikkelen we routines, worden we steeds beter in wat we doen en tillen we onszelf naar een hoger niveau.

Als Teamontwikkelaar geloof ik  dat een team blijvend doelen kan realiseren als ze dit volgens een bepaalde structuur aanpakken.
De Verbeter KATA is een aanpak die teams helpt bij het blijvend realiseren van doelen. KATA is een woord uit de Japanse vechtsport en staat voor herhaling. Door te herhalen, bouwen we een routine, worden we steeds beter in wat we aan het doen zijn en ontwikkelen we onszelf  naar een hoger niveau. 

Mike Rother gelooft hier ook in. Hij werkt als ingenieur docent en deed als onderzoeker kennis op in tal van bedrijven. Met het boek de Toyota KATA dat hij in 2009 schreef, wilde hij de managementmethodes van autofabrikant Toyota doorgronden. De Verbeter KATA en coaching KATA technieken die hij heeft beschreven, reiken verder dan de LEAN technieken die in veel organisaties worden toegepast. Hij beschrijft juist routines voor continue verbetering op de werkvloer en leidinggeven. Want wat hem betreft zijn het ontwikkelen van nieuwe gedrags- en denkpatronen net zo belangrijk: managing by means in plaats van managing by results.

Wat is de Verbeter KATA?

De Verbeter KATA-aanpak is een krachtige benadering om uitdagingen te realiseren. Het brengt de creatieve capaciteiten van individuen tot leven en stimuleert teams en medewerkers om zelforganiserend te zijn.

Dankzij de Verbeter KATA gaan teamleden actief met elkaar in gesprek over hun taken, wat ze van hun werk leren, en hoe ze het kunnen verbeteren. Deze aanpak biedt een gestructureerde werkroutine, waardoor mensen hun vaardigheden continu aanscherpen en voortdurend kleine stappen zetten naar verbetering.

Bekijk deze video en Leer over de Verbeter KATA aanpak
door Mike Rother

Organisaties die met de Verbeter Kata werken behalen sneller betere resultaten.

Ze ontwikkelen een gewoonte om voortdurend te werken aan het met elkaar verbeteren van werkwijzen.

Wij zijn in dit schooljaar gaan werken volgens het KATA-principe en dat heeft er toe geleid dat resultaatgericht werken en werken volgens de PDCA-cyclus gemeengoed is geworden in onze werkwijze. Wij hebben vier hoofdthema’s in ons proces bepaald en daar vier werkgroepen aan gekoppeld. Het resultaat meten we  volgens de KATA methode. In het nieuwe schooljaar gaan we hier meer diepgang aanbrengen, de KATA-training krijgt dus een vervolg. Werken met de KATA helpt een scherper doel voor ogen te krijgen.

Herjan Reuten, directeur Vakcollege Noordoostpolder

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Van Ondernemer naar Leiderschap

Jouw Sleutel tot Maximaal Succes

Bereid om actie te ondernemen en te leren hoe je als ondernemer / leidinggevende doelgericht kunt werken? Als jij jouw kostbare tijd en aandacht wilt investeren, bieden wij krachtige online programma's waarmee je meteen aan de slag kunt."

Boost Jezelf en Je Team naar Succes!

Klaar voor extra ondersteuning bij het versterken van je teamproces?

Ontdek hoe je samen met ons aan de slag kunt gaan om jouw team te versterken. We bieden offline programma's waarmee je niet alleen staat in deze reis. Neem een kijkje en vind het programma dat bij jou past.

Wij zochten naar een manier om ons team dat is ontstaan vanuit twee verschillende bedrijfstakken, opdrachtgever en aannemer, samen te laten werken als één ketenteam. De pragmatische insteek, het zelflerende vermogen en inzicht wat verkregen wordt, zorgde ervoor dat we met de Verbeter Kata aan de slag zijn gegaan. Deze werkwijze en de onderlinge gesprekken die daarbij gevoerd hebben, zorgden voor inzicht in elkaars belangen en werkprocessen. Er ontstond steeds meer vertrouwen en openheid in het team. Waarbij we het gezamenlijk belang vooropstelden, het belang van onze klant. Momenteel beleven we plezier aan de overleggen die we voeren en het continue leren en verbeteren zorgt ervoor dat we steeds efficiënter zijn.  

Arend Hoekstra, Contractmanager Elkien

Wil je sparren over hoe deze aanpak voor jouw team kan werken. Maak een afspraak voor vrijblijvend
gratis adviesgesprek