“Zijn uw medewerkers al klaar voor de Omgevingswet!”

De Omgevingswet komt er aan! Zijn uw medewerkers al goed voorbereid om deze wet tot een succes te maken?

Als afdelingshoofd op het terrein van de fysieke leefomgeving, of als verantwoordelijke voor de implementatie van de Omgevingswet, is het je taak je medewerkers de komende jaren te laten werken volgens het gedachtegoed van de Omgevingswet. Je wilt natuurlijk niets liever dan dat zij dit zelf actief oppakken en dat zij een omgevingsvisie en het omgevingsplan gaan maken die aansluiten bij de Omgevingswet en bij de ambities van de eigen gemeente. Hetzelfde geldt voor het tijdig van omgevingsvergunningen of het opstellen van een programma. Dit vraagt de nodige veranderingen!


Succesfactoren Omgevingswet


 • Inhoud (kennis hebben van de instrumenten en de procedures): is 20% van het succes, en

 • afstemming met bestuurders (maatwerk, beleidsruimte, afwegingskader, taken en rollen); 40 % van het succes, en

 • een afdeling die in staat is om extern gericht te werken (inhoud instrumenten moet aansluiten op hetgeen in de maatschappij leeft, participatie, draagvalk); 60% kans op succes, en

 • teamwork door de verschillende disciplines (door de reikwijdte, vernieuwende karakter en de integraliteit van de instrumenten is het niet mogelijk deze alleen te maken); 80% kans op succes, en

 • medewerkers die in staat zijn om buiten kaders denken (los komen van het bestaande, creativiteit, lef) ; 100% succes voor het uitvoeren van de Omgevingswet.

Je ziet graag dat medewerkers de komende jaren met enthousiasme werken om tot een 100% score te komen. Daarbij wil je wilt niets liever dat medewerkers dit zelf actief oppakken en zelf invulling geven aan de succesfactoren!

Andere manier van denken, werken en doen!

Wat dit lastig maakt, is dat de succesfactoren niet alleen gaan over de inhoud, maar ook over de manier van denken en doen. Of zoals dit in het implementatieprogramma wordt genoemd: cultuur, houding en gedrag. Dit voor elkaar krijgen is een behoorlijke klus. Veranderingen op deze terreinen zijn voor de medewerkers zelf lastig te realiseren. Team en medewerkers zijn vaak ook niet gewend veranderingen zelf door te voeren.


Wat is de uitdaging?

Het opstellen van nieuwe instrumenten als de omgevingsvisie en het omgevingsplan krijgt momenteel volop de aandacht. Dat is een goede zaak. Maar de echte uitdagingen en de sleutels voor succes liggen bij het ontwikkelen van de juiste vaardigheden van de medewerkers. Deze bepalen in grote mate de wijze waarop een omgevingsvisie of een omgevingsplan wordt opgesteld en de inhoud daarvan. De vaardigheden zijn het meest belangrijk.

Maar hoe krijg je dit voor elkaar?

Jur van der Velde, adviseur Omgevingswet bij Interra, Aart de Boon adviseur omgevingswet van Boon-coaching en Ellen Selderijk van de Teamontwikkelaars presenteren tijdens een praktische en interactieve workshop een aanpak hoe je in vier stappen succesvol medewerkers kan laten werken conform de Omgevingswet. Zij doen dit aan de hand van de Verbeter KATA methode. Een methode die in de praktijk tot bewezen successen heeft geleid.

Per workshop kunnen maximaal 10 deelnemers aansluiten.

Je investering voor deze workshop is € 350,00 (excl.btw). Je krijgt hiervoor een praktische methode en handvatten die je in jouw praktijk kunt toepassen. Wij bieden je voor deze prijs desgewenst tevens een persoonlijke sessie aan, na de workshop, om jouw eigen bevindingen te bespreken en te kijken hoe je de methode verder invulling kunt geven in de praktijk.

Als bonus voor deelname ontvang je het boek van Jur van der Velde "Werken met de Omgevingswet".

Programma

 • Ontvangst om 13.30 en start om 14.00 uur, Jur van der Velde, Aart de Boon en Ellen Selderijk geven inhoud aan de workshop.
 • We werken praktisch en interactief en introduceren de Verbeter KATA.
 • We sluiten om 17.00 uur af met een drankje en gelegenheid tot napraten.

 • Locatie

 • Op 19 maart 2019 is de workshop op buitenplaats Natuurlijk Zicht. Natuurlijkzicht in Oudehorne (nabij Heerenveen) op de 8e wijk 8, 8413NM.


 • De workshop kan ook incompany worden gegeven.

  Hier aanmelden

    

   Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.