Zonder top team geen top resultaat

Zonder top team geen top resultaat!

Together Each Achieves More  =  T E A M

20 jaar

ervaring met teams

50+

tevreden klanten

100%

wetenschappelijk bewezen methode

Word een topcoach

Een topcoach is in staat om naar zichzelf te kijken en te leren hoe hij/zij het team verder brengt.

Ontwikkel een doelgericht team

Leer hoe je met de Verbeter KATA je team leert ontwikkelen.

Continu verbeteren

Succesvolle teams blijven bezig met continu verbeteren. Dat gaat niet vanzelf.

De kracht van het team

Inzicht in de kracht van het team en met het team aan de slag op de teamdag.

Een routine die werkt 

In wetenschappelijk onderzoek reeds bewezen routine en toepasbaar voor ieder team die wil presteren.

Bouwstenen voor een sterk teamproces

Praktisch tools die je als leidinggevende helpen om je team te begeleiden naar een teamresultaat.

Fijn om het teamontwikkelings- traject met Ellen te doen. Ik heb Ellen leren kennen als een pragmatische, enthousiaste begeleider die de juiste vragen stelt. De Verbeterkata is een mooi hulpmiddel om de teamontwikkeling in gang te zetten. Zelfs in Corona tijd hebben we gekeken wat kunnen we nu doen. Ellen haar kracht is om tastbaar te maken, wat kunnen we morgen anders doen. In kleine stapjes vooruit met altijd de doelsituatie waar we naar toe willen voor ogen.

Ineke Bonder - Manager Hanzehogeschool

De Teamontwikkelaars

In veel organisaties ontbreekt de broodnodige verbinding tussen directie en uitvoering. Er worden wel  jaarplannen geschreven, maar die blijven vaak steken op papier. Het lukt niet om onze visie daadwerkelijk over te brengen. Teams en medewerkers blijven in het duister tasten over wat er van hen wordt verwacht, en ze vervallen in oude gewoonten. Ze blijven vasthouden aan het gemiddelde, omdat ze simpelweg niet weten hoe het anders kan.

Als ondernemer / leidinggevende is het jouw verlangen dat jouw teams helder begrijpen wat er van hen wordt verwacht. Je wilt dat ze samenwerken aan verbeteringen. Je besteedt veel tijd en energie aan het jaarlijkse jaarplan, maar het vertalen naar de praktijk blijft een uitdaging. Het blijven vaak 'hoog over doelen'.

Onze aanpak is geen hogere wiskunde, maar de toepassing ervan vergt wel vakmanschap. Mijn passie is om ondernemers en leidinggevenden te ondersteunen en hen de benodigde vaardigheden bij te brengen om effectief met teams te werken, zodat ze dit in de praktijk kunnen brengen.

Wat heeft de teamontwikkeling jou en je team verder gebracht?


Als je kijkt toen we begonnen en de ochtend bezig waren met nut en noodzaak van teamontwikkeling en wat is de agenda, naar waar we nu staan is een wereld van verschil. Bij aanvang was de houding: wij weten wat ons werk is wat we te doen hebben en ik heb niets met mijn collega’s te maken. Inmiddels zijn we een team en weten we wat we aan elkaar hebben en weten we elkaar ook te vinden op vlakken wat niet onze expertise is. Of misschien juist niet de expertise is, dat helpt in het vormen van de gedachte en hoe kijkt een leek naar mijn expertise.


Inmiddels kijkt ieder teamlid uit naar de volgende keer. En dat komt vooral door de aanpak van de Teamontwikkelaars. Iedere keer een stapje verder in de ontwikkeling. Niet groots en meeslepend, maar kleine stapjes waarmee je als team aan het werk kunt. Dit heeft o.a.geleid tot intervisie binnen het team.


Wat zie je als positieve resultaten hiervan? 

Tijdens de teamdag behandelen we een stukje theorie, is er discussie en gaan we  oefenen en daardoor is het mogelijk elkaar in het werk scherp te houden en te bespreken en aanspreken waar we het tijdens ons teamdag over hebben gehad. Daarnaast ontstaat meer teamgevoel doordat we een hele dag met elkaar optrekken en daarmee ook meer beeld krijgen waar de ander druk mee is en waar tegenaan loopt.

Directeur Concern Control Onderwijsgroep

Wat heb je nodig voor een Winning Team?

Een winning team 

Een winning team komt niet vanzelf. Daar heb je als eerste natuurlijk een team voor nodig met de juiste kwaliteiten en een goede coach die het team kan stimuleren en ontwikkelen. 

Voor een team zijn er een paar zaken cruciaal;

 • duidelijke richting en koers,
 • een coach die faciliteert en kan sturen,
 • vertrouwen en de motivatie om het samen te doen,
 • weten wat ze moeten en doen en waarom ze iets moeten doen.

Een heldere aanpak gaat je hierbij helpen. Dit betekent dat je met een andere mind-set gaat werken. Het is geen trucje wat je in één dag even leert en dan gaat toepassen. Wel gaat het onderdeel uitmaken van de cultuur van je team.

Als je bereidt bent om samen met jouw team dit aan te gaan en op te pakken dan ga je een sterk team krijgen die bereidt is om samen te blijven ontwikkelen.

Want als je begint dan kun je niet meer terug!

Wat moet je doen om een winning team te ontwikkelen?

Reflectie

Reflecteren is een belangrijk instrument om te leren. 

Door te reflecteren op hoe het gaat en waar je nu staat als team, en wat je als leider/coach van jouw team kunt verbeteren. 

Dit betekent in de spiegel kijken en ontdekken welke patronen er zichtbaar zijn in het team. Goed leren kijken wat jouw team nodig heeft om beter te gaan presteren. 

Reflecteren is niet alleen belangrijk voor de leidinggevende maar natuurlijk ook voor het team. Wat wordt geleerd van datgene wat je doet in de praktijk.

Coach

Als je als leidinggevende gaat werken met onze aanpak, dan is de Coaching Cyclus een belangrijk onderdeel.

De coaching Cyclus zorgt ervoor dat jouw team leert  zelfstandig te werken aan de uitdagingen. Je bent een coach voor je team, maar je blijft richting geven aan jouwteam. De juiste vragen stellen zorgt voor beweging.

Als ondernemer / leidinggevende heb je een belangrijke rol om jouw team te leren hoe ze continu blijven verbeteren.

Het teamproces

In een team speelt groepsdynamiek altijd een belangrijke rol in het samenwerken. De zogenaamde onderstroom en bovenstroom. 

Inzicht krijgen in deze stromen zorgt ervoor dat je de juiste interventies inzet voor je team. En effectief handelt als er zaken spelen zijn die niet goed gaan. 

Op de teamdagen ontdekken we met het team welke aspecten aandacht nodig hebben om het werken aan een sterk teamproces en het teamresultaat te versterken.

Ellen heeft een aantal teamsessies begeleid en echt naar volle tevredenheid. Ellen is recht door zee, duidelijk, kan confronteren en coachen en dat inspireerde me steeds weer om vol goede moed de volgende, vaak kleine stap -want maak het niet te ingewikkeld- te zetten naar beter worden. Voor mezelf om daarmee een positieve bijdrage te kunnen leveren aan ons team….met fijne mensen.
Dank, Ellen.

Pia Marra, Gemeente Heerenveen

“Ellen Selderijk heb ik leren kennen n.a.v. een vraagstuk binnen mijn team. Samen zijn we ongeveer drie maanden onderweg geweest waarbij Ellen zich als professionele, laagdrempelige, humorvolle, spiegelende en kritische gespreksleider heeft laten zien. Ellen weet de juiste snaar te raken, waardoor in de - af en toe best intensieve- sessies met elkaar voldoende veiligheid wordt gecreëerd om open te  zijn. Methodieken worden toegepast, handvatten aangereikt.


En het nodige passeert  de revue (in een niet chronologische opsomming): Hoe werken we eigenlijk samen? En waarom doen we dat zo? Spreken we onszelf uit en geven we elkaar een terugkoppeling? Of houden we dingen voor ons? En waarom dan? Wat drijft ons? Lopen onze processen logisch en lean? Wat wil de klant en hoe dienstverlenend zijn we nu eigenlijk echt, voeren we regie op onze dienstverlening? Voeren we regie op onze werkzaamheden? Op onze samenwerking? En hoe dan? Hoe zitten we in ons werk, zijn we eigenaar of slachtoffer? Welke doelen stellen we onszelf? Welk persoonlijk doel hebben we, welk doel als team, als organisatie? En voeren we regie op die doelstellingen of laten we ons leiden door het moment, de dag, de week…?


Al deze vraagstukken hebben we samen uitgediept, op weg naar eigenaarschap, een effectievere samenwerking/ dienstverlening, grotere motivatie, groei en werkplezier. Ellen bedankt!”

Ine van Lohuizen, Corporate HR manager Royal Smilde

Hoe ziet het TEAM programma eruit?

Teamdagen voor het fundament, om te bouwen, te continueren en te evalueren.

Op de teamdagen samen starten en bouwen aan een topteam. Maar Rome is niet in 1 dag gebouwd. En dit werkt ook voor teamontwikkeling. Het is een continu proces van verbeteren. We spreken samen af de duur en intensiteit van de dagen.

De Mastertraining online voor leidinggevende met handvatten en tools.

Om je als leidinggevende te ondersteunen hebben we een aantal bouwstenen ontwikkeld die als je leidinggevende helpen om te werken aan je team. Gericht op continu verbeteren en het realiseren van  teamresultaten.

Begeleiding voor de leidinggevende en het team

Omdat het in de praktijk gebeurd is het fijn om te kunnen sparren en vragen te stellen over praktijksituaties. Hoe pak je iets aan en wat werkt wel en wat niet.

Alle extra tools tot je beschikking

Uiteraard ben je nooit klaar en dat is fijn dat je gebruik kunt maken van onze extra tools die in onze leeromgeving staan.

Onbeperkte online toegang

Natuurlijk blijf je onbeperkt toegang houden tot de training zolang de leeromgeving bestaat. Je kunt altijd weer even terugkijken en gebruik maken van de bouwstenen

Alleen voor die teams die echt werk willen maken van samen werkt beter!

Na 3 maanden coaching hebben wij als collega’s meer inzicht gekregen hoe belangrijk een gezamenlijke aanpak is en hoe we elkaar beter kunnen vinden en elkaar versterken.

Doelen zijn helder geworden en het werken met de PDCA geeft structuur met name in de dagelijkse waan van de dag waarop er veel ons af komt. Door duidelijk het doel voor ogen te houden is er een heldere koers en staan we samen aan het roer.


Ellen heeft een prettige manier van coaching (ook met de nodige humor) en houdt het overzicht. Bovendien heeft zij ervaring in het coachen van teams en herkent de valkuilen en pijnpunten die verandering teweegbrengen. We kijken terug op een bijzonder waardevol traject.

Coördinatoren Gezondheidsinstelling

Werk maken van teamontwikkeling?

 • Succesvolle teams hebben een inspirerende coach nodig.
 • Ontwikkel jezelf tot een topcoach door zelfreflectie en het benutten van sterke punten.
 • Leiderschap begint bij persoonlijke groei; jij vormt de kern van je team.
 • Begin de reis naar verbetering samen tijdens de teamdag, waar we aan de punten werken die verbetering behoeven.

Samen met Ellen Selderijk drie inspirerende sessies gehad over leidinggeven. Hierbij hebben we vooral naar onszelf gekeken. Wat kunnen wij, leidinggevenden, doen om o.a. de samenwerking te verbeteren? Ellen heeft ons op een praktische en speelse manier een spiegel voorgehouden en meegenomen in o.a. de grote WAAROM-vraag. Hierdoor zijn we als leidinggevenden beter geworden én zijn we als team dichter bij elkaar gekomen. Kortom, een investering die het dubbel en dwars waard is en vraagt om een verder vervolg.

Anton Oostland, DGA SKK

Wil je ontdekken hoe dit programma voor jou kan werken? Plan dan nu meteen een (gratis) intake-adviesgesprek voor een op maat gemaakt programma!

(Gratis) intake - adviesgesprek

In het telefonisch gesprek (30 minuten) kijken we waar je met jouw team kunt verbeteren en zoomen we in op je huidige situatie.

Zo kunnen we samen analyseren waar jouw team staat, waar je naar toe wilt en wat je nodig hebt om jouw team maximaal te laten presteren.

Hoe werkt het?

 • Klik op de oranje knop en kies tijd die je wilt inplannen.
 • Ter voorbereiding heb ik een vraag voor je. Ik  bel je op het door jou aangegeven tijdstip op.
 • Het gesprek heeft maar 1 doel hoe jij met je team gaat presteren om je doelen te realiseren.