Testimonials

Dit zeggen anderen over De Teamontwikkelaars!

Aukelien Bakker, Teamleider Mobiliteit

Kwadrant Groep


“Ellen Selderijk heb ik leren kennen n.a.v. een vraagstuk binnen mijn team. Samen zijn we ongeveer 3 maanden onderweg geweest waarbij Ellen zich als professionele, laagdrempelige, humorvolle, spiegelende en kritische gespreksleider heeft laten zien. Ellen weet de juiste snaar te raken, waardoor in de, af en toe best wel intensieve, sessies met elkaar voldoende veiligheid gecreëerd wordt om open te kunnen zijn. Methodieken worden ondertussen toegepast, handvatten aangereikt. En passeert het nodige de revue (in een niet chronologische opsomming): hoe werken we eigenlijk samen? En waarom doen we dat zo? Spreken we onszelf uit en koppelen we aan elkaar terug? Of houden we dingen voor ons? En waarom dan? Waar worden we door gedreven? Lopen onze processen logisch en lean? Wat wil de klant en hoe dienstverlenend zijn we nu eigenlijk echt, voeren we regie op onze dienstverlening? Voeren we regie op onze werkzaamheden? Op onze samenwerking? En hoe dan? Hoe zitten we in ons werk, zijn we eigenaar of slachtoffer? Welke doelen stellen we onszelf? Welk persoonlijk doel hebben we, welk doel als team, als organisatie? En voeren we regie op die doelstellingen of laten we ons leiden door het moment, de dag, de week……….. Al deze vraagstukken hebben we samen uitgediept, op weg naar eigenaarschap, een effectievere samenwerking/ dienstverlening, grotere motivatie, groei en werkplezier. Ellen bedankt!”

Edwin Bevers, Teammanager Hoteldienst

Zonnenhuis Groep IJssel-Vecht


Samen met de HR adviseur ben ik vanuit mijn functie als teammanager Hoteldiensten aan de slag gegaan met het thema Vitaliteit. Het idee was om voor de 18 koks die binnen onze organisatie op drie locaties werken een inspirerende dag te organiseren. Het team wordt ouder en de centrale vraag is hoe de keukenteams toekomstbestendig mee kunnen in de veranderende vraag van de organisatie? Bij de zoektocht naar iemand die ons daarbij kan helpen werden wij door een adviseur gewezen op de Teamontwikkelaars. Tijdens de kennismaking kregen mijn collega en ik direct een goed gevoel doordat Ellen een positieve energie uitstraalt. De helderheid en humor waarmee de theorie werd toegelicht gaf bij ons de doorslag. Dit moet aanslaan bij de koks dachten wij. De training heeft duidelijkheid gegeven over hoe wij met de teams zaken kunnen verbeteren en oppakken. Eigenaarschap en het doorvoeren van veranderingen aan de hand van visie, en doelstellingen. Alles gevat in een helder werkplan voor de Hoteldienst wat met de medewerkers wordt gedeeld. Hierdoor weten we aan welke doelen wij werken. De doelstelling van de organisatie, de rol van het keukenteam en de rol van de individuele medewerker stonden hierbij centraal. De heldere uitleg, leuke werkvormen en het samen bespreken van de uitkomsten maakt dat iedereen aan bod kwam en een inbreng heeft gehad aan de training. De manier waarop Ellen alle deelnemers aan bod laat komen draagt bij aan het gevoel we samen hebben gewerkt aan nieuwe doelen. Dit is waardevol geweest. Wij hebben de training bij Ellen gedaan. Deze prachtige locatie samen met de goede catering en verschillende verstrekkingen gedurende de hele dag maakt dat iedereen ontspannen kan meewerken in een goede sfeer. Belangrijk is dat we ook veel hebben gelachen. Binnenkort starten we met een nieuwe afdeling binnen de Hoteldienst. We gaan iets opzetten met een nieuw team. Hiervoor hebben Ellen en ik al even gebrainstormd. Het lijkt mij mooi om met de nieuwe medewerkers en Ellen samen aan de slag te gaan met een nieuw onderdeel. Dit smaakt naar meer…

Petra de Graaf


In 2016 heb ik een loopbaan coaching gevolgd via Achmea bij jou. Zoals afgesproken destijds zou ik dit kaartje sturen vanaf de plek waar ik terecht ben gekomen. Ik heb per 01-01-2017 ontslag genomen bij Achmea en ik ben toen begonnen met de opleiding onderwijsassistente. Per 01-02-2018 ben ik begonnen met mijn stage bij het ISK Zuyderzee Lyceum (nu Caleido) in Emmeloord.  Ik hoop mijn studie 01-01-2019 afgerond te hebben. Inmiddels ben ik van stage overgegaan naar een functie binnen de school. Ik ben zo trots dat ik die kans heb gekregen en dat ze het vertrouwen in mij hebben.  Ik krijg  zoveel energie van de leerlingen en kan hier echt van genieten. Zo blij dat ik de stap heb genomen. Bedankt voor je coaching en ik hoop nog heel veel leerlingen te helpen en te ondersteunen. Petra de Graaf, september 2018  

Ine M.H.S. van Lohuizen, Corporate HR Manager

Royal Smilde


In de afgelopen maanden hebben wij als HR team intensief samen gewerkt aan onszelf en aan onze ontwikkeling als team. Onder de bezielende, prettige en praktische (bege)leiding van Ellen hebben wij de focus aangebracht op wie wij zijn, wat we willen bereiken en wat onze stip op de horizon is. We hebben daardoor nu goed in beeld wat onze gezamenlijke uitdaging is en hoe we die willen bereiken. We maken nu veel bewustere keuzes, en altijd in lijn met “de stip”. We zijn nu ook beter in staat om onze energie en kracht te bundelen. Ieder teamlid heeft zijn of haar eigen rol en bijdrage en bij elkaar opgeteld zijn wij een hecht en sterk team geworden. En heel belangrijk, onze klant merkt de doorgemaakte verandering ook; wij krijgen dat regelmatig terug en merken dat ook de samenwerking met onze klant een stuk beter, leuker in effectiever is geworden. Als manager ben ik bijzonder trots op mijn team: we kwamen van ver en zijn in dit traject, mede dankzij Ellen, nog veel verder gekomen dat we vooraf hadden durven dromen!

Martin Hemmen, Manager Control

Isala Ziekenhuis


“De Teamontwikkelaars heeft een tweetal sessies begeleid van mijn afdelingen. Doel van de sessies was om de uitdaging van de afdelingen scherp te maken en de teams hierin mee te nemen. De sessies zijn met name waardevol gebleken, omdat er enthousiasme is ontstaan over de groei die we met elkaar willen doormaken. We hebben gekozen voor het middel verbeterkata. Dit middel werkt voor ons uitstekend, omdat we kort-cyclisch verbeteringen kunnen doorvoeren en de resultaten sneller zichtbaar hebben. Hierdoor blijft de motivatie goed aanwezig. Ellen heeft ons hier uitstekend in ondersteund en begeleid.”

Christel Koning, eigenaar

Koningshof te Heerenveen


Na een wezenlijke verandering binnen ons bedrijf, ongeveer een jaar geleden, moesten 2 teams zich samenvoegen. Hierin kregen wij ondersteuning van Ellen. Dit is een ware toevoeging gebleken. Het team werd zich bewust van zichzelf en van elkaar, wat resulteerde in verbeterde communicatie en samenwerking. Hierdoor werd het gehele team meer gastgericht. Zelfs nu plukken wij nog steeds de vruchten van de sessies toen. Namens ons hele team en mijzelf dank hiervoor!

Herjan Reuten, directeur

Zuyderzee Lyceum Emmeloord-Lemmer


Ik ging met hoge verwachtingen richting de workshop en ik had al de nodige voorkennis. Ik ben positief verrast door de inhoud en vormgeving van de workshop. De samenstelling van de groep van deelnemers uit verschillende organisaties had ook een duidelijke meerwaarde. Ik ben benieuwd naar de volgende workshop / het vervolg op deze workshop!  

Arend Hoekstra, contractmanager

Elkien woningcorporatie


Wij zochten naar een manier om ons team dat is ontstaan vanuit twee verschillende bedrijfstakken, opdrachtgever en aannemer, samen te laten werken als één ketenteam. De pragmatische insteek, het zelflerende vermogen en inzicht wat verkregen wordt, zorgde ervoor dat we met de Verbeter Kata aan de slag zijn gegaan. Deze werkwijze en de onderlinge gesprekken die daarbij gevoerd hebben, zorgden voor inzicht in elkaars belangen en werkprocessen. Er ontstond steeds meer vertrouwen en openheid in het team. Waarbij we het gezamenlijk belang vooropstelden, het belang van onze klant. Momenteel beleven we plezier aan de overleggen die we voeren en het continue leren en verbeteren zorgt ervoor dat we steeds efficiënter zijn.  

Annelie Verstraaten, Marketing Manager

Smilde Foods


Ik kreeg een nieuw team samengesteld uit mensen van verschillende afdelingen die ieder te veel op hun eigen (kantoor)eiland bleven zitten. Na een eerste prettig gesprek met Ellen Selderijk over het vormen van een echt team ontving ik een heldere situatieschets, duidelijke doelstellingen en een goed programma. Ellen is een hands-on en pragmatische coach die op prettige wijze en tegelijk heel gedecideerd het team en de individuen daarin aanspreekt. Ik heb nu een echt team dat meer power en zelfvertrouwen uitstraalt, pro-actiever handelt, elkaar meer vertrouwt en elkaar goede feedback geeft.  Uit de training en de opvolging door Ellen hebben ze duidelijke handvaten gekregen en nemen ze nu zelf het initiatief om samen verder te werken aan hun ontwikkeling als team. Het heeft ons als team heel veel energie opgeleverd, die positief opvalt in het bedrijf en leid tot meer ambitie in resultaten. Annelie Verstraaten, Marketing Manager a.i. Smilde Foods B.V.

Frank Bergkamp

SalesSalsa - Verkoopactivatie


“Steek meer energie in waarin je al goed bent”  De Drijfverenscan maakte dat meteen voor mij duidelijk. Mijn kleuren? Hoofdzakelijk oranje (resultaatgericht)  en geel (experimenteren). Daarom zet ik nog meer in op productontwikkeling voor mijn klanten, ook omdat ik juist om die drijfveer gewaardeerd wordt. Het is goed dat voor je zelf helder te hebben.        

Bianca Gesman

deelneemster Motivatie X Veerkracht online programma


Motivatie veerkracht, ervaren via Fons in combinatie met citrix, het online programma. Het model waarmee Fons werkt is helder, geeft inzichten en geeft een goede heldere kijk op je eigen ik, Door gebruik te maken van citrix kan het heel flexibel worden ingezet zonder het persoonlijke contact te missen Fons is gedreven, weet waar hij het over heeft en bekijkt alles van uit het positieve en helikopter vieuw. Het mooiste is dat het model energie geeft en een eerlijk redelijke blik op jezelf toekomst kunnen en draagkracht Fons hanteert het model naar , kunnen en aankunnen waardoor het integer is en ook jezelf goed kan bepalen wat je wel of niet kwijt wilt. Erg leuke manier maar vooral nuttig manier om tot mooie inzichten te komen Bianca Gesman, medewerkster Triade

Deelnemer Enneagram

team workshop gemeente


(ik vind het) verrijkend om weer eens met je neus op het mooie feit te worden gedrukt dat ieder mens uniek is en tegelijkertijd heel herkenbare overeenkomsten kan hebben! Naast de duidelijke ontwikkelpunten voor mezelf (type 9) heeft de workshop dit ook voor mij opgeleverd.

Nathan Lootsma


Na een plezierig één op één gesprek met Ellen zijn we op de hei gegaan met het team en aan de slag gegaan met ons zelf en het team verder te verbeteren. Vaak wordt dit gedaan als er iets aan de hand is, dat was/is bij ons zeker niet het geval. We willen van elkaar leren en weten waar we elkaar mee kunnen helpen en waar de ander zijn/haar allergie zit. Aan de hand van het Enneagram heeft Ellen ons op zeer persoonlijke wijze meegenomen in de belevingswereld van een ieder. Iedereen heeft zijn/haar eigen drijfveren waardoor we reageren zoals we reageren. Ik kijk terug op een zeer waardevolle dag waar we veel aan hebben.

Bestuur Stichting


Ellen Selderijk weet de opdracht van de opdrachtgever uitstekend om te zetten in een begeleidingstraject. Ze begeleidt een team doelgericht naar hun doel en betoont zich daarbij bovendien een uitstekend gastvrouw. De locatie waar ze haar groepen ontvangt ligt in een prachtige rustgevende omgeving en is op een aanstekelijk vindingrijke wijze van alle gemakken voorzien".

Directeur

Rabobank Borger - Klenckeland


Rabobank Borger-Klenckeland zag zich begin 2013 voor een forse uitdaging geplaatst. Hoe krijg je een organisatie en dus feitelijk je medewerkers in beweging. En dan met name in het zogenaamde Triple A oftewel Afstemmen-Afspreken-Aanspreken. Een werkwijze die bepaald geen gemeengoed was in deze organisatie. We hebben met verschillende partijen gesproken en uiteindelijk gaf de (eigen)wijze waarop NAMO, dit wilde aanpakken bij ons de doorslag. Ze hadden goed geluisterd naar ons probleem en dachten creatief mee in de oplossing. En dat was bepaald niet de huis-, tuin- en keukenoplossing. Het was duidelijk een maatwerkoplossing. Uiteindelijk hebben alle medewerkers een individueel intakegesprek gehad en daarna is er per team een workshop geweest. Met deze kennis over jezelf, maar ook de kennis over je teamleden, hebben wij het Triple A traject inhoud gegeven en HET WERKT! Per saldo heeft onze organisatie een groei doorgemaakt en zeker weten, het NAMO-traject heeft daarvoor een zeer belangrijk fundament gelegd. Anders was onze verandering op drijfzand gebouwd, met alle gevolgen van dien…. De samenwerking met Ellen en Fons was buitengewoon plezierig. Gedurende het traject hebben we continue afgestemd, en daar waar zaken even niet naar verwachting verliepen, werd de uitdaging opnieuw opgepakt. Alles voor het resultaat!

Jildou Hes - manager particuliere markt

Hulpmiddelenbedrijven


Het heeft mij zeker verder geholpen, het was wat mij betreft een goed gesprek met ook een prettige vertaling naar de praktijk. Zo’n gesprek helpt in de denkrichting en in de handvatten voor de praktijk.

Esther ter Horst - Afdelingshoofd

Stadswinkel Gemeente Nieuwegein


Met het team Burgerzaken van de Gemeente Nieuwegein aan de slag met de waarom vraag van burgerzaken. Zij zijn op hun Why uitgekomen, “Esther ter Horst afdelingshoofd; Ons WAAROM: Ons werk is belangrijk voor mensen hun bestaansvrijheid, op belangrijke, grote momenten in hun leven, van geboorte tot overlijden, van je eerste rijbewijs tot je naturalisatie of je verhuizing, moet je naar de gemeente. Dat zijn momenten die vaak diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. Mensen moeten dan iets regelen bij de gemeente. Daar wil je geen drempels opwerpen, dat wil je zo goed mogelijk regelen voor hen. Het effect hiervan is dat medewerkers zich meer bewust zijn geworden dat ze van grote toegevoegde waarde zijn voor de klanten die bij de gemeente binnenkomen. Onze volgende stappen die wij willen gaan nemen in ons proces en de voorbereiding er naar toe, kunnen we teruggrijpen op de zaken die we meegekregen hebben in de trainingen. De intervisie werd door het team als zeer positief ervaren en zal verder door het team zelf worden ingezet.De training heeft voor ons zeker effect gehad en we blijven werken aan onze samenwerking.

Anton Oostland - Directeur

SKK Kozijnwacht


Samen met Ellen Selderijk 3 inspirerende sessies gehad over leidinggeven. Hierbij hebben we vooral naar onszelf gekeken. Wat kunnen wij, leidinggevenden, doen om o.a. de samenwerking te verbeteren. Ellen heeft ons op een praktische en speelse manier een spiegel voorgehouden en meegenomen in o.a. de grote WAAROM vraag. Hierdoor zijn we als leidinggevenden beter geworden én zijn we als team dichter bij elkaar gekomen. Kortom een investering die het dubbel en dwars waard is en vraagt om een verder vervolg.

Sietze Greidanus, Manager Service HMC/LVR


Als organisatie opdracht gegeven om de binnendienst meer samen te laten werken met de technici buiten. Door in een open veld als individu een positie in te nemen als team werd snel duidelijk hoe het team samenwerkte/niet samenwerkte. Aansluitend werd er in kleinere groepen feedback aan elkaar gegeven (positief en verbeterpunten). Met de bouwstenen zijn de persoonlijke leerdoelen gedeeld en hebben we dit als huiswerk mee genomen. De dag na de training ineens optimaal samenwerken is niet aan de orde, maar we zijn de goede weg in geslagen. De onderlinge samenwerking en wederzijds begrip wordt steeds beter.