Meer resultaat met een doelgerichte teamcultuur

Meer gericht en met beter resultaat succesvol werken aan je team!

Je kent het wel!

Teams binnen afdelingen die maar niet willen samenwerken en in beweging komen. 

Sterker nog ze gooien alles over de schutting of blijven doen wat ze altijd al deden.

Je ziet dat ze niet gericht samenwerken aan de kwaliteit van je product of dienst. Tijd voor actie dus!

Met deze aanpak die je gratis kunt downloaden ga jij het volgende ontdekken:

  • Hoe je van eilandjes cultuur naar een doelgerichte teamcultuur komt.
  • Ervoor zorgt dat je team richting en focus houdt.
  • Welke aanpak werkt die voorkomt dat jij steeds meer gaat werken.
  • Hoe je ervoor zorgt dat je team voor jou gaat werken en niet andersom!
  • Wat de Verbeter KATA is en hoe deze simpele aanpak voor iedere organisatie toepasbaar is.
  • Geen trucje, maar een mind-set die geborgd kan worden in je dagelijkse praktijk.

Stop met eilandjes cultuur

Werk aan doelgericht werken met de KATA

Als leider versterk jij de cultuur

Ervaringen

Wij zijn in dit schooljaar gaan werken volgens het KATA-principe en dat heeft er toe geleid dat resultaatgericht werken en werken volgens de PDCA-cyclus gemeengoed is geworden in onze werkwijze.


Wij hebben vier hoofdthema’s in ons proces bepaald en daar vier werkgroepen aan gekoppeld.

Het resultaat meten we volgens de KATA methode. In het nieuwe schooljaar gaan we hier meer diepgang aanbrengen, de KATA-training krijgt dus een vervolg.


Werken met de KATA helpt een scherper doel voor ogen te krijgen.

Herjan Reuten, Directeur Vakcollege Emmeloord

Ellen heeft mij geholpen om de doelstellingen van mijn team helder en duidelijk te maken. Op deze manier worden deze doelen inzichtelijk voor alle teamleden en kan er stapsgewijs gewerkt worden aan het realiseren. Ellen heeft mij uitgedaagd om echt op een andere manier naar de gestelde doelen te kijken en dit meer als coach met het team op te pakken.


De  KATA techniek gebruik ik in mijn dagelijkse praktijk en dat blijft een uitdaging.


De KATA training heeft als een vliegwiel gewerkt en mij verder geholpen om met mijn team verder te bouwen en te professionaliseren.

Susanne Boudesteijn, Teamleider Backoffice Drecht Dokters

Wij zochten naar een manier om ons team dat is ontstaan vanuit twee verschillende bedrijfstakken, opdrachtgever en aannemer, samen te laten werken als één ketenteam.


De pragmatische insteek, het zelflerende vermogen en inzicht wat verkregen wordt, zorgde ervoor dat we met de Verbeter KATA aan de slag zijn gegaan. Deze werkwijze en de onderlinge gesprekken die daarbij gevoerd hebben, zorgden voor inzicht in elkaars belangen en werkprocessen.


Er ontstond steeds meer vertrouwen en openheid in het team. Waarbij we het gezamenlijk belang vooropstelden, het belang van onze klant. Momenteel beleven we plezier aan de overleggen die we voeren en het continue leren en verbeteren zorgt ervoor dat we steeds efficiënter zijn.  

Arend Hoekstra, Contractmanager Elkien

Ik geloof dat de vraag “Waarom doen we wat we doen en waar wil je uitkomen?” vanzelfsprekend centraal moet staan. Teams met frustraties werken niet en veroorzaken veel gedoe.

Teams zijn effectiever  als er meer plezier in hun werk is als ze weten waarom ze doen wat ze doen. Pas dan maken ze het verschil voor de organisatie en voor de klant.

De afgelopen jaren heb ik ervaren dat als je als je ergens goed in wilt worden, je ervoor moet zorgen dat je veel oefent, uitprobeert en blijft ontwikkelen. Je hebt een routine nodig die je daarbij helpt.

In organisaties ontbreekt vaak deze routine, waardoor teams alle kanten opschieten.

Mijn passie is om organisaties te helpen bij het succesvol samenwerken van mensen in teams en ze beter te laten worden in wat ze al goed doen. 

null

Stap van die eilandjes af en werk aan een cultuur die een team helpt om beter te worden

Ga aan de slag en pas de stappen toe in je team. Het geeft je overzicht en meer grip. Maar bovenal zal het je team ook meer richting geven en daarmee meer werkplezier!

download gratis pdf
arrow_drop_up arrow_drop_down