In 4 stappen van strategie naar uitvoering Omgevingswet

In 4 stappen van strategie naar uitvoering Omgevingswet

En het ontwikkelen van het zelforganiserend vermogen van medewerkers en teams

Als afdelingshoofd op het terrein van de fysieke leefomgeving, of als verantwoordelijke voor de implementatie van de Omgevingswet, is het je taak je medewerkers de komende jaren te laten werken volgens het gedachtegoed van de Omgevingswet. Je wilt natuurlijk niets liever dan dat zij dit zelf actief oppakken en dat zij vanuit hieruit een omgevingsvisie en het omgevingsplan gaan maken die aansluiten bij de Omgevingswet en bij de ambities van de eigen gemeente. Hetzelfde geldt voor het verlenen van omgevingsvergunningen. Dit vraagt de nodige veranderingen!


Niet alleen inhoud

Wat het lastig maakt is dat de veranderingen niet alleen gaan over de inhoud, maar ook over de manier van denken en doen. Dit voor elkaar krijgen is een behoorlijke klus. Veranderingen als deze zijn lastig te realiseren. De organisatie in het algemeen, en betrokken medewerkers in het bijzonder, zijn vaak niet gewend om op deze manier te werken.


Houding en gedrag

De Omgevingswet vraagt het nodige van medewerkers ten aanzien van houding en gedrag. Veel organisaties richten zich momenteel op het opnieuw vorm geven van werkwijzen en processen en het inrichten van instrumenten. Dus op de systeemwereld. Houding en gedrag, de leefwereld, en het werken vanuit de Omgevingswet en de bedoeling, krijgen daarbij niet altijd voldoende aandacht. Terwijl het hier juist om gaat. Deze aspecten leiden immers tot echte veranderingen.

Maar hoe krijg je dit voor elkaar?

Jur van der Velde, adviseur Omgevingswet bij Interra, Aart de Boon adviseur van Boon-coaching en Ellen Selderijk van de Teamontwikkelaars presenteren tijdens een praktische en interactieve workshop een aanpak hoe je in vier stappen succesvol medewerkers kan laten werken conform de Omgevingswet.

We introduceren een toegespitste methode van werken en doen dit met de inzet van de Verbeter KATA.

De workshop vindt plaats op woensdag 20 juni 2018

Per workshop kunnen maximaal 10 deelnemers aansluiten.

Wacht niet dus niet te lang met aanmelden. Wij vragen voor deze workshop € 350,00 (excl.btw). Je krijgt hiervoor een methode en handvatten die je in jouw praktijk kunt toepassen. Wij bieden je voor deze prijs tevens een persoonlijke sessie aan, na de workshop, om jouw eigen bevindingen te bespreken en te kijken hoe je de methode verder invulling kunt geven in de praktijk.

Als bonus voor deelname ontvang je het boek van Jur van der Velde "Werken met de Omgevingswet".

Programma

  • Ontvangst vanaf 13.30 uur op de locatie Natuurlijk Zicht.
  • Start om 14.00, Jur van der Velde, Aart de Boon en Ellen Selderijk geven inhoud aan de workshop.
  • We sluiten om 17.00 af met een drankje en gelegenheid tot napraten.

  • Locatie

    De workshop vindt plaats op buitenplaats Natuurlijkzicht in Oudehorne (nabij Heerenveen) op de 8e wijk 8, 8413NM

    Hier aanmelden