De Teamontwikkelaars

Win 70% van je tijd terug als ondernemer binnen 90 dagen, zonder burnout of hoge werkdruk in je team te creëren. 

Dit is wat je krijgt tijdens het gratis 1-op-1 strategiegesprek:

1. Een 100% waterdichte strategie wat direct meer winst op verschillende fronten in je bedrijf oplevert.

2. Tips & hacks om de productiviteit van je team direct te kunnen verbeteren, zonder hier commentaar op te krijgen.

3. Grondige analyse van je huidige bedrijfsvoering zodat je na het gesprek direct weet wat je kunt verbeteren.  

Ontdek wat anderen hebben ervaren:

Arthur Scholtmeijer 

Verdonk Advocaten

Door de juiste vragen te stellen weet Ellen me telkens weer met m'n neus in de goede richting te zetten.

Top!  Arthur

Susanne Boudesteijn, Teamleider Backoffice Drecht Dokters

Ellen heeft mij geholpen om de doelstellingen van mijn team helder en duidelijk te maken. Op deze manier worden deze doelen inzichtelijk voor alle teamleden en kan er stapsgewijs gewerkt worden aan het realiseren. Ellen heeft mij uitgedaagd om echt op een andere manier naar de gestelde doelen te kijken en dit meer als coach met het team op te pakken.

Herjan Reuten, Directeur Vakcollege Emmeloord

Wij zijn in dit schooljaar gaan werken volgens het KATA-principe en dat heeft er toe geleid dat resultaatgericht werken en werken volgens de PDCA-cyclus gemeengoed is geworden in onze werkwijze.


Wij hebben vier hoofdthema’s in ons proces bepaald en daar vier werkgroepen aan gekoppeld.

Het resultaat meten we volgens de KATA methode. In het nieuwe schooljaar gaan we hier meer diepgang aanbrengen, de KATA-training krijgt dus een vervolg.

Arend Hoekstra, Contractmanager Elkien

Wij zochten naar een manier om ons team dat is ontstaan vanuit twee verschillende bedrijfstakken, opdrachtgever en aannemer, samen te laten werken als één ketenteam.


De pragmatische insteek, het zelflerende vermogen en inzicht wat verkregen wordt, zorgde ervoor dat we met de Verbeter KATA aan de slag zijn gegaan. Deze werkwijze en de onderlinge gesprekken die daarbij gevoerd hebben, zorgden voor inzicht in elkaars belangen en werkprocessen.

Verhoog de productiviteit van je team in no-time, zonder burn-out te creëren.